Ständiga förändringar motverkar sitt syfte

Stabila grundstrukturer i en organisation är viktiga för att uppnå kreativitet och effektivitet. Förändringar för att öka effektiviteten kan alltså motverka sitt eget syfte, genom att de tar bort fungerande strukturer. Att ta tillbaka strukturer som kastats bort är heller inte lätt. Den iakttagelsen har Christian Berggren, professor i industriell organisation gjort.

I dag ses organisationer där det ständigt pågår förändringar som moderna och dynamiska. Fusioner blir allt vanligare, verkställande ledningar byts och stabila ägare saknas. Christian Berggren är kritisk till detta budskap om ständiga organisationsförändringar och menar att det snarare kan motverka sitt syfte.

– Att hela tiden behöva fundera över vem som är ens chef, vem som sätter lön och om man överhuvudtaget får vara kvar gör människor osäkra och splittrade. Då är de varken effektiva eller kreativa, säger han.

Enligt neurofysiologer fungerar inte den mänskliga hjärnan bäst under ständig förändring. Den har behov av en viss stabilitet för att kunna ta in ny kunskap. Därför fungerar vi bäst i en organisation med stabil struktur. Vad som är stabilt kan skilja sig mellan olika organisationer. Det kan vara produkten som är stabil medan produktionssystemet utvecklas eller så kan stabiliteten ligga i att ha ett enda produktionssystem för olika produkter.

Förnyelse som framgångskoncept

Enligt Christian Berggren började trenden med allt tätare organisationsförändringar vid mitten av 90-talet. I dag finns management-konsulter, det vill säga en hel industrigren som presenterar återkommande och genomgripande förändringar som ett villkor för överlevnad. Det har också blivit allt viktigare för företag, särskilt de börsnoterade, att synas i media och skapa rubriker. Och det gör man inte med en stabil organisation.

– Man kan se att de företag som lyckats bäst under lång tid har stabila grundstrukturer, som till exempel Ikea och Tetra-Pak. Inget av dem är börsnoterade, och därmed är de inte lika beroende av snabba utspel för att få uppmärksamhet. De kan arbeta långsiktigt på ett annat sätt än ett börsnoterat företag, säger Christian Berggren.

Han tar Scania som ett annat exempel på ett företag med stabil grundstruktur. Företagets struktur bygger på moduler som de tagit fram och testat under decennier. Modulerna kan sedan kombineras på olika sätt i nya produkter, och hela produktionskedjan behöver inte göras om.

Utveckling behövs

Christian Berggren påpekar dock att man inte får glömma att verksamhetsutveckling ändå behövs. Stabiliteten får inte leda till stagnation och oförmåga att möta förändringar. Då blir organisationen ändå inte kreativ eller effektiv. För att uppnå en bra blandning av stabilitet och förnyelse kan man kombinera en stabil basorganisation med projekt och partnerskap med utanförstående. Det är viktigt att projekt är tidsbegränsade för att ge just förnyelse. I en organisation som hela tiden förändras kan projekten snarare missbrukas. De framstår som det mest stabila och pågår därför i det oändliga.

Christian Berggren ger företag som står inför en förändring rådet att tänka efter före och att göra klart vad man vill bevara och slå vakt om. Vad är bra i det vi har nu? Vad bör vi behålla? Har man väl dragit igång en förändringsprocess är det svårt att backa tillbaka.

– När man har monterat ner fungerande nätverk har man skapat en osäkerhet hos medarbetarna. Den förlorade tilliten återskapar man inte med bara ord, utan det kräver tid och arbete, säger Christian Berggren.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.