Stark företagskultur byggs i motgång

Det företagen gör i sämre tider kan bli avgörande för framtida framgångar. Att satsa på medarbetare och att bygga en stark företagskultur har även i denna lågkonjunktur visat sig vara ett framgångsrecept.

Lågkonjunktur ställer extra höga krav på ledarskapet. Erfarenheter från tidigare konjunkturnedgångar visar att de företag som lyckas gå stärkta ur en kris är de som investerar mer än andra i medarbetarrelationer.

Detta bekräftas i en undersökning av företag i 40 olika länder som Great Place to Work Institute genomfört. De företag som toppar listorna över de bästa arbetsplasterna har också lagt stort fokus vid företagskulturen och aggressivt positionerat sig inom detta område för att attrahera och behålla de bästa medarbetarna samt stå sig i den ökande konkurrensen.

Statistik från svenska företag som minst en gång om året mäter tilliten i sin organisation visar också att de genomgående har ett väsentligt högre resultat i sina undersökningar. En förklaring är företag som regelbundet följer upp hur det ser ut i organisationen automatiskt håller ett starkt fokus på att utvecklas och förbättras.

Att de som i dåliga tider väljer att satsa på sina medarbetare i större utsträckning stärker sin position på marknaden efter krisen visar att det finns ett samband mellan förtroende och lönsamhet, enligt Maria Grudén, vd Great Place to Work Institute.

– Lågkonjunkturen testar ledarskapet i organisationen på ett helt annat sätt och det är nu den verkliga företagskulturen kommer fram. Att vara chef i en lågkonjunktur är betydligt tuffare än annars, samtidigt som det kan vara en möjlighet för cheferna att ta sitt ledarskap vidare och stå starkare än andra när det väl vänder, säger hon.

Så gör de bästa företagen:

– Fokuserar på långsiktiga strategier och håller fast vid dessa.

– Fokuserar på möjligheter i sin kommunikation, men är noga med att berätta sanningen om marknadsläget.

– Lägger ner tid på att informera medarbetarna och utökar antalet tillfällen som medarbetarna kan ställa frågor och komma med feedback och idéer.

– Bygger tillit i all interaktion.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.