Stärk känslan av sammanhang på jobbet i kristider

Företagskultur Vissa klarar sig bättre än andra i VUCA-världen. Enligt det salutogena perspektivet ska meningsfulla, begripliga och hanterbara sammanhang få oss att må bättre trots motgångar.

Stärk känslan av sammanhang på jobbet i kristider
Foto: Adobe Stock

Det händer då och då att man hör folk beskriva förändring som det nya normaltillståndet, och att världen har blivit alltmer volatil, osäker, komplex och tvetydig – en VUCA-värld, som SKI:s vd Johan Parmler beskrev det till Kvalitetsmagasinet i våras.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

En sak är säker i VUCA-världen, och det är att vi har och kommer att fortsätta genomgå olika kriser och konflikter. Men vad är det som gör att vissa arbetsplatser har friskare medarbetare än andra vid motgångar?

Mängden forskning på ämnet är omfattande, men det finns en särskild forskare som grundade det salutogena perspektivet, en teori om vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa. Han hette Aaron Antonovsky och var medicinsk sociolog. I år är det 100 år sedan Aaron Antonovsky föddes och cirka 40 år sedan han först påtalade det salutogena perspektivet, men hans forskning erkänns fortfarande som en av de främsta vad gäller friskfaktorer.

KASAM

En viktig del av den salutogena forskningen kallas KASAM, känsla av sammanhang. Begreppet beskriver faktorerna bakom människors förmåga att gå vidare och skapa sig goda och produktiva liv trots kaos och oklarheter. Enligt Antonovsky klarar människor av att skapa sig ett liv när vi upplever en stark känsla av sammanhang.

Det finns tre faktorer som leder till känslan av sammanhang:

  • Meningsfullhet – Man upplever att det man är med om har mening, eller att man kan skapa mening av det. Man medverkar i olika samband som ger en erfarenheter.
  • Begriplighet – När man upplever något man är med om som begripligt så ser man att det finns en röd tråd. Man kan förstå och sätta sig in i en situation. Vissa saker i livet är förutsägbara medan andra saker förstås i efterhand.
  • Hanterbarhet – Handlar om i vilken utsträckning man som individ känner att man kan bemöta de krav som ställs på en, samt hur förmögen man är att hitta lösningar. Man ser att man själv eller tillsammans med andra har resurser som krävs för att kunna ta sig framåt trots motgångar.

Meningsfullhet viktigast

När det finns förutsättningar för alla tre faktorer så blir känslan av sammanhang hög. I vissa fall kan en människa till och med växa och vidareutvecklas ur de kriser som den har genomgått, om förutsättningarna är goda.

Aaron Antonovsky betonade att den första faktorn är viktigast. I sin forskning upptäckte han att människor kan klara sig ganska länge på låga nivåer av begriplighet och hanterbarhet. Däremot klarar människan sig inte särskilt långt utan meningsfullhet. Det motiverar oss, vilket i sin tur leder till känslomässigt engagemang. Meningsfullhet signalerar att kan det vara värt att hantera kriser och problem eftersom det leder till utveckling.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.