Stärkt meddelarskydd för kommunanställda

Kommunanställda som pratar med media ska inte kunna straffas. Regeringen föreslår nu en lagändring som innebär att bestraffning av anställda som använt yttrandefrihet ska kunna leda till fängelse.

Lagrådsremissen föreslår att man tydliggör tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen så att det är förbjudet för myndigheter och övriga allmänna organ att ingripa mot anställda som använder sin tryck- och yttrandefrihet.

Motsvarande regler föreslås också göras i offentlighets- och sekretesslagen för att gälla kommunala företag.

Böter och fängelse

Enligt nuvarande lagstiftning är bestraffning mot anställda som avskedande och uppsägning inte straffbara. Men regeringen föreslår nu att straffbestämmelser ska införas. Om anställda avskedas, sägs upp eller tilldelas disciplinåtföljd ska det kunna leda till böter eller fängelse i upp till ett år.

Förslaget har nu lämnats över till lagrådet och ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste