Statens servicecenter får kritik från RRV

Granskning Riksrevisionen har granskat de statliga servicekontoren. Granskningen visar på en rad brister, och i väntan på åtgärder avråder RRV från att fler myndigheter ansluts. En uppfattning som dock inte delas av Statens Servicecenter.

Statens servicecenter får kritik från RRV
RRV har hittat brister hos de statliga servicekontoren. Foto: Björn Larsson Rosvall

Statliga servicekontor kallas de kontor där flera myndigheter finns samlade under ett tak och ger medborgarna service. Det handlar om Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Arbetsförmedlingen som delar lokaler och erbjuder enklare tjänster till, utöver privatpersoner även bolag och företagare. Sedan det första servicekontoret öppnade i Göteborg 2008 har antalet växt och i dag finns 129 statliga servicekontor runt om i landet.

Riksrevisionsverket, RRV, har nu undersökt om den lokala statliga serviceorganisationen i Statens servicecenters regi är ändamålsenlig och effektiv. Slutsatsen är att serviceorganisationen inte kan säkerställa att alla besökare får likvärdig service av hög kvalitet. För att inte riskera att servicen försämras mer rekommenderar RRV att man väntar med att ansluta fler myndigheter tills felen har åtgärdats.

Statens servicecenter ifrågasätter RRV:s slutsats

Två rekommendationer till Statens servicecenter är:

  • Att ta fram en modell för att kunna följa upp kostnadsutveckling och bemanning på kontorsnivå.
  • Att säkerställa att tolk används när det behövs.
Åsa Lindh, gd på Statens Servicecenter.
Åsa Lindh, gd på Statens Servicecenter.

Riksrevisionen rekommenderar även att Statens servicecenter åtgärdar de brister som identifierats i granskningen, innan de ansluter nya myndigheter till servicekontorsverksamheten. Denna rekommendation delas inte av Statens servicecenter.

– En viktig del i det gemensamma förberedande arbetet inför anslutning av en ny myndighet handlar om att tillsammans komma överens om serviceomfattning och införandeplan som är realistisk för båda myndigheterna att svara upp emot, förklarar Åsa Lindh, generaldirektör för Statens servicecenter, i en kommentar.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.