Statens skydd av hotade personer ska granskas

Förbättringsarbete Ett stort antal personer i Sverige är utsatta för hot, våld eller trakasserier, och är därför i behov av exempelvis kontaktförbud eller skyddade personuppgifter. Men i många fall brister den utlovade respiten. Nu ska Riksrevisionen granska statens skydd av hotade personer.

Statens skydd av hotade personer ska granskas
Sleepy exhausted woman lying in bed using smartphone, can not sleep. Insomnia, addiction concept. Sad girl bored in bed scrolling through social networks on mobile phone late at night in dark bedroom.

– Konsekvenserna av ett misslyckade på det här området riskerar alltid att bli mycket allvarliga. Här måste vi kunna lita på att myndigheternas verksamhet fungerar bra, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I Sverige utsätts ett stort antal personer varje år för hot, våld, förföljelse eller trakasserier. Utöver att brottsligheten drabbar enskilda hårt orsakar den stora samhällsekonomiska kostnader relaterade till ohälsa, rättsväsende och det sociala välfärdssystemet. Hot och våld riskerar också att utgöra ett hinder för en fungerande rättsprocess. Om staten inte kan erbjuda hotade personer och deras anhöriga ett tillräckligt skydd finns en risk att de inte vågar anmäla eller delta som vittne i en rättsprocess.

Skatteverket, Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten är centrala aktörer i statens arbete med att skydda hotade personer. Riksrevisionen ser flera indikationer på att flera av dessa myndigheters arbete med att skydda hotade personer har brister. Det gäller bland annat hur skyddsbehovet bedöms, dels förmågan att upprätthålla det skydd som den hotade har blivit beviljad.

Kontaktförbud är ett vanligt förekommande område där myndigheterna brister. Ett annat problem är att myndigheter haft svårt att säkerställa att skyddade personuppgifter inte sprids vidare till obehöriga. En vanlig konsekvens av att detta är att personen utsätts för nya hot och tvingas flytta, och då också får svårt att behålla sitt arbete.

Granskningen ska svara på om staten arbetar effektivt för att skydda hotade personer. Fokus kommer bland annat att vara på myndigheternas riskbedömningar och det stöd som hotade personer får för att de ska kunna ansöka om skydd och ta sin del av ansvaret för att upprätthålla skyddet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste