Statlig satsning på kvalitet i skolan

Nu ska skolans kvalitet bli bättre. Från hösten 2004 ska även förskolan och skolbarnomsorgen omfattas av kraven på kvalitetsredovisningar av verksamheten. Dessutom ska det bli skärpta regler för kvalitetsredovisningarna och de ska få enhetliga resultatmått. Staten ska också att kvalitetsgranska alla skolor innan 2006.

I våras presenterade regeringen ett nytt kvalitetsprogram för skolan. Bakgrunden är brister i skolans kvalitet som bland annat visar sig i att var tionde elev går ur grundskolan utan godkänt i något av dem ämnen som ger behörighet till gymnasieskolan.

Kvalitetsredovisningar är tänkt att bli det centrala verktyget i skolornas och kommunernas kvalitetsarbete. Kvalitetsredovisningar har visserligen redan funnits ett antal år inom delar av skolan, men från många håll har de kritiserat för att vara både svårtillgängliga, otydliga, ofullständiga och svåra att jämföra.

Mycket oklart

Skolverket arbetar just nu med att ta fram kriterierna för vad de nya kvalitetsredovisningarna ska innehålla.

– Vi ska lämna förslag till regeringen i början av nästa år, säger Gunilla Olsson på Skolverket. Och vi utreder för närvarande vilka områden och indikatorer som ska ingå i kvalitetsredovisningarna.

Ännu är mycket oklart, men i uppdraget ingår att kvalitetsredovisningarna ska göras tydligare. Varje skolas egna resultat i förhållande till de nationella målen kommer att ingå. Dessutom kommer kvalitetsredovisningen förmodligen också att innehålla ett antal andra kriterier, som visserligen är svårare att mäta, men som krävs för att få en helhetsbild av skolans kvalitet.

Gemensamma mått

Skolverket kommer också att utveckla enhetliga kvalitetsindikatorer och resultatmått för såväl förskolan, skolan som vuxenutbildningen. Dessa kommer även att användas som kvalitetsindikatorer och stödja kvalitetsutvecklingen. Skolornas kvalitetsredovisningar ska bygga på en årlig självutvärdering där elever, föräldrar och personal får värdera sin egen verksamhet.

– Tanken är att kvalitetsredovisningarna även ska bilda underlag för det fortsatta förbättringsarbetet, säger Gunilla Olsson. Det innebär att de ska innehålla en redovisning av hur man ska uppnå de mål man inte klarar av.

Nästa höst

Även kommunerna är skyldiga att upprätta kvalitetsredovisningar som ger en samlad bedömning av hela skolverksamheten i kommunen. Dem ska givetvis baseras på de enskilda skolornas kvalitetsredovisningar. Redan från hösten 2004 ska ett systematiskt kvalitetsarbete med enhetlig kvalitetsredovisning omfatta alla skolor och kommuner.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.