Stockholm mest innovativt i Europa

Innovation I EU-kommissionens mätning av innovationsgraden i 240 regioner i 22 EU-länder utmärker sig Stockholm som den mest innovativa regionen i Europa.

Stockholm mest innovativt i Europa
EU mäter innovationsgraden i 240 regioner.

Det är fem olika regioner som utmärker sig som särskilt innovativa i Europa.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Efter Stockholm kommer Helsingfors-Nyland i Finland på plats nummer två av de mest innovativa regionerna i Europa kommer följt av Oberbayern i Tyskland. Den danska Huvudstadsregionen, som är en viktig partner inom Greater Copenhagen-samarbetet, återfinns på fjärde plats. Zürich i Schweiz kommer på femte plats.

De fem mest innovativa regionerna (kallad Innovation Leader +) är utmärkta med mörkblått på kartan. De områden som är märkta med mörkrött är ”framväxande” innovationsregioner. Bild Eurostat.
De fem mest innovativa regionerna (kallad Innovation Leader +) är utmärkta med mörkblått på kartan. De områden som är märkta med mörkrött är ”framväxande” innovationsregioner. Bild Eurostat.
Ovan finns färgförklaringar till kartan.

Det är vartannat år som EU-kommissionen mäter innovationsgraden i EU-länderna. Resultaten publiceras i rapporten ”Regional Innovation Scoreboard” som mäter innovationsklimatet genom 21 olika indikatorer. Det handlar till exempel om privata och offentliga investeringar i forskning och innovation, livslångt lärande, sökta patent och hållbarhet men även individers grundläggande digitala färdigheter och innovationsutgifter per anställd.

Bra på utbildning

Även Skåne-Blekinge (Sydsverige i EU:s regionsuppdelning) och Västsverige klassas som innovationsledande regioner och placerar sig på en andra plats bland de svenska regionerna.

Jämfört med EU uppvisar de svenska regionerna styrkor inom flertalet områden, till exempel inom utbildning och digitala färdigheter. Jämfört med resten av EU ligger Stockholm bäst till när gäller offentliga investeringar i forskning och innovation och investeringar från näringslivet. I rapporten lyfter EU just behovet av ett ökat inflöde av privata investeringar i forskning- och innovation.

Alla svenska regioner presterar på topp när det gäller livslångt lärande jämfört med övriga Europeiska regioner.

Sverige delas in i regionerna:

-Stockholm
-Östra Mellansverige
-Småland med öar
-Sydsverige
-Västsverige
-Norra Mellansverige
-Mellersta Norrland
-Övre Norrland

Till huvudrapporten

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.