Stockholms landsting satsar på gemensamt kvalitetssystem

Stockholms Läns Landsting, SLL, planerar att införa ett gemensamt kvalitetssystem för all landstingsverksamhet inklusive sina ägda bolag. Totalt räknar SLL med att över fyrtiotusen anställda inom den egna organisationen kommer använda det nya gemensamma kvalitetessystemet. Det stora antalet användare tillsammans med olikheterna i verksamheterna ställer mycket stora krav på användbarhet och flexibilitet.

SLL har beslutat sig för att använda Flexeuropes produkt flexite som är ett system för process och dokumenthantering och som redan används inom både den offentliga och den privata sektorn. Produkten används främst till informationskritiska processer och ledningssystem inom arbetsmiljö, kvalitet, miljö och hygien.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste