Stockholmsvården föreslås växa

Stockholmarna ska de kommande åren få närmare till fler vårdplatser. Det är tanken med de satsningar som tjänstemännen förslår till de förtroendevalda i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting.

I mars skickades rapporten om framtidens hälso- och sjukvård på remiss och tillsammans med landstingets förutsättningar och respons har förslaget ”Framtidsplan för hälso- och sjukvården” nu blivit färdigt.

Huvudsyftet är att ge medborgarna fler vårdplatser närmare hemmet med visionen om 700 nya vårdplatser vid närsjukhusen redan till 2015.

– Det känns bra att vår grundläggande idé om att erbjuda vård så nära invånarna som möjligt har fått så positivt mottagande. Därför har vi nu tittat mer konkret på vilka investeringar som behövs och i vilken ordning de ska göras, säger Henrik Gaunitz, planeringschef för framtidens Hälso- och sjukvård och ansvarig för framtagandet av förslaget i ett pressmeddelande från Stockholms läns landsting.

Förutom fler och närmare vårdplatser föreslås Vårdguiden och e-hälsotjänsterna utvecklas. Nya Karolinska i Solna ska byggas och barnsjukvården ska få en samlad översyn.

Framtidsplanen i tre steg

1. Investera i närsjukhusen. Kapaciteten är 700 nya vårdplatser till 2015.

2. Satsa på akutsjukhusen i länets norra delar för att kompensera för att befolkningen där är stor och för att Nya Karolinska Solna kommer fokusera på avancerad vård till färre patienter.

3. Satsa på akutsjukvården även i länets södra delar.

Lång process

Innan beslut kan fattas ska förslaget lämnas till de förtroendevalda i Hälso- och sjukvårdnämnden den 10 maj, samt till Landstingsstyrelsens produktionsutskott, NKS-beredningen och Fastighets- och investeringsberedningen. Därefter ska förslaget dessutom hanteras av landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige.

Läs mer

För mer information om i vilken ordning sjukhussatsningarna föreslås komma de närmsta tio åren, se hela framtidsplanen på: www.sll.se

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.