Stöd i kampen mot arbetsmiljöbrott efterlyses

Det behövs en nationell resurs som kan assistera myndigheterna när det gäller arbetsmiljöbrott. Det anser Lena Olsson (v), ledamot av justitieutskottet, som lämnat in en fråga till justitieminister Beatrice Ask i ämnet. Hon framhåller att det bara är en liten del av alla anmälningar som leder till åtal eller strafföreläggande och att kvaliteten på utredningar om arbetsmiljöbrott är väldigt skiftande inom landet. En nationell resurs skulle ge polis och åklagare det stöd de behöver och därmed också förbättra utredningskompetensen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.