Stöd innovation med metod från filmindustrin

Förbättringsarbete Att sno metoden med storyboards från filmindustrin kan hjälpa företag i den tidiga innovationsprocessen, visar en ny avhandling.

Anders Wikström vid Mälardalens högskola har i sin doktorsavhandling Storyboarding. Framing and reframing opportunities in the front-front end of innovation anpassat storyboard, en metod hämtad från filmindustrin, för att hjälpa företag att definiera korta projektbeskrivningar, så kallade briefs. Det visar sig vara stöd i innovationsprocessen. Storyboards liknar en tecknad serie och används inom filmindustrin för att visuellt få översikt över filmmanuset.

Avhandlingen visar att storyboards är användbart när man vill få team att överväga både funktionella och känslomässiga faktorer när det gäller nya produkter eller tjänster. Att göra skriftliga briefs tenderar att fokusera på antingen det ena eller det andra. Omfattningen blir också mindre, något som kan vara önskvärt när ledningen söker efter nya innovationsmöjligheter. Dessutom menar Anders Wikström att storyboarding är enkelt att använda då det enda som krävs är papper och penna samt en vilja att utforska en situation.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.