Stöd till bättre lärande på jobbet

Skola Långsiktiga och hållbara strukturer för lärande på svenska arbetsplatser. Det är målet för en ny delegation som ska hjälpa företag med detta.

Delegationen vänder sig framförallt till branscher som har så kallade yrkesintroduktionsavtal. Personer som saknar erfarenhet får handledning och utbildning under en del av arbetstiden så att de får den kompetens som krävs för att få anställning inom branschen.

Men för att detta ska bli framgångsrikt måste branscherna ha ett bra system för lärande på arbetsplatserna. Regeringen har därför inrättat ett tillfälligt statsbidrag och en nationell delegation som ska vara ett stöd för företagen i arbetet och hjälpa dem att bygga upp långsiktigt hållbara strukturer för lärande på arbetsplatsen.

Delegationen ska jobba både mot branscher som redan har slutit yrkesintroduktionsavtal och de som planerar att göra det. De ska bland annat sprida information och ordna konferenser. De ska också stimulera samverkan mellan regioner och mellan branscher. Delegationen kommer även att analysera hur lärandet inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar kan utvecklas och vid behov lämna sådana förslag till regeringen. Uppdraget slutredovisas i november 2018.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.