Stor kompetensbrist – trots hög arbetslöshet

Kompetensutveckling Det råder stor kompetensbrist i Sverige. Tre av fyra svenska arbetsgivare, 76 procent, upplever att det är svårt att hitta rätt kompetens – trots historiskt hög arbetslöshet till följd av pandemin. På global nivå är motsvarande siffra 69 procent, vilket motsvarar den största kompetensbristen på 15 år.

Stor kompetensbrist – trots hög arbetslöshet
Mikael Jansson, vd Manpowergroup.

Det är ManpowerGroup som släppt en undersökning om hur stor kompetensbristen är. Mikael Jansson, vd på ManpowerGroup Sverige konstaterar att konkurrensen är stor om de bästa talangerna .

– Trots att arbetslösheten är historiskt hög upplever tyvärr svenska företag en anmärkningsvärt stor brist på kompetens. Kompetensgapet, som är skillnaden mellan de kompetenser som företagen behöver och de som finns på marknaden, har inte förändrats till det bättre under krisen. När arbetsmarknaden återhämtar sig kommer det att finnas en tydlig konkurrens om de bästa talangerna, säger Mikael Jansson i en kommentar.

Enligt undersökningen är bristande kompetens ett växande problem. Totalt tre av fyra svenska arbetsgivare, 76 procent, uppger att de har svårt att hitta rätt kompetens. 69 procent säger att de har vissa svårigheter att hitta kompetenta medarbetare, medan 7 procent säger att de har stora svårigheter. Det visar Talent Shortage, en global undersökning som genomförs på initiativ av ManpowerGroup och baseras på intervjuer med mer än 45 000 arbetsgivare i 43 länder.

Storföretag drabbade

På global nivå uppger 69 procent av arbetsgivarna att de lider av kompetensbrist, vilket är den högsta siffran sedan undersökningen startade år 2006.

Värst drabbade är europeiska storföretag med över 250 anställda. Bara 14 länder upplever en högre kompetensbrist än Sverige. I Frankrike är kompetensbristen 88 procent, följt av Rumänien och Italien med 86 respektive 85 procent.

– Det finns i dag en alltför stor skillnad mellan arbetskraftens kompetens och arbetsgivarnas behov. För att kunna möta behoven på arbetsmarknaden, på både kort och lång sikt, måste svenska företag satsa på att ge medarbetarna möjlighet att utveckla sina förmågor. I rekryteringar är det klokt att inte bara se på tidigare meriter utan satsa på personer som har rätt förutsättningar och förmåga att lära sig nytt, menar Mikael Jansson.

Stor förändring

Redan före covid-19 var arbetsmarknaden i stor förändring, och med pandemin som katalysator innebar 2020 det största skiftet i arbetsmarknadens kompetensbehov sedan andra världskriget, internationellt sett.

Digitaliseringen medför att branscher som IT och data ständig lider brist på relevant kompetens, medan mjuka förmågor som initiativtagande, relationsbyggande och stresstålighet blir mer eftertraktade när många förväntas jobba på distans.

– Internationellt ser vi att konkurrensen om framtidens talanger hårdnar. Genom att prioritera hälsa, välmående och flexibilitet som möjliggör balans i livet kan svenska arbetsgivare bli bättre på att attrahera, engagera och behålla kompetens, säger Mikael Jansson.

De mest attraktiva mänskliga förmågorna (så kallade Soft skills) bland arbetsgivare globalt 2021:

 1. Pålitlighet och ansvarstagande
 2. Stresstålighet
 3. Initiativtagande
 4. Problemlösningsförmåga
 5. Ledarskap

Länderna med störst kompetensbrist 2021:

 • Frankrike, 88 procent
 • Rumänien, 86 procent
 • Italien, 85 procent
 • Schweiz, 83 procent
 • Belgien, 83 procent

Branscherna med störst kompetensbrist globalt 2021:

 • Logistik
 • Tillverkning och produktion
 • IT och data
 • Försäljning och marknadsföring
 • Administration

ManpowerGroups kompetensbristundersökning Talent Shortage baseras på intervjuer med mer än 45 000 arbetsgivare i 43 länder. I Sverige har 1 000 intervjuer genomförts. I år är det 14 år sedan undersökningen startade.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.