Stor nytta med fria geodata

Offentlig verksamhet Samhällsvinsterna är stora med öppna geodata. Lantmäteriet har länge lobbat för att ta bort avgifterna – och nu får de som de vill.

Stor nytta med fria geodata
Efter ett EU-beslut ska nu många av Lantmäteriets värdefulla geodata släpas fria. Foto: Lantmäteriet

Genom ett EU-beslut från förra året måste Lantmäteriet släppa en stor mängd geodata fria, som tidigare varit belagda med avgift. För att få till exempel information om fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar, höjddata, flygfoton, hydrografi och kartor, adress- och byggnadsdata, måste man i dag betala en avgift till Lantmäteriet. Allt detta har nu pekats ut av EU som värdefulla datamängder, vilket innebär att de ska vara avgiftsfria och med så få begränsande villkor som möjligt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
  • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?

Beslutet välkomnas av myndigheten, som tolkar det som att i princip all geografisk information som den tillhandahåller i dag – exklusive abonnemangstjänsten Swepos – ska bli öppen för alla.

– Vi har tidigt sett samhällsnyttan i geodata, säger Mikael Jenssen, funktionschef på Lantmäteriet.

Har lobbat för öppna data

Han påpekar att detta redan genomförts i andra länder.

Mikael Jenssen, funktionschef på Lantmäteriet.
Mikael Jenssen, funktionschef på Lantmäteriet.

– Här ligger inte Sverige längst fram, för att uttrycka sig försiktigt. Många länder har redan den här informationen öppen. Utan begränsande avgifter och villkor får man en enorm nytta inom bland annat blåljussektorn, klimatanpassningsarbetet, och olika innovationsprojekt i mindre företag, i och med att alla får tillgång till samma typ av uppdaterad information i kartor, adresser och så vidare.

Lantmäteriet har länge lobbat för att värdefulla datamängder ska släppas fria. De har då pekat på just samhällsnytta rörande allt från polisarbete till lantbruk. De har även låtit göra en rapport över vilken information som borde avgiftsbefrias på grund av samhällsekonomiska vinster. Rapporten hävdar att samhällsnyttan skulle motsvara upp till 20 miljarder kronor om alla de föreslagna datamängderna skulle bli fria att använda för alla. (Rapporten pekar dock ut betydligt fler datamängder som borde öppnas än vad EU har beslutat om.)

Intäktsbortfall för Lantmäteriet

EU-beslutet börjar gälla den nionde februari. Sedan har varje land en implementationstid på 16 månader. Under den tiden ska Lantmäteriet ställa om från en finansieringsmodell som hittills har byggt på intäkter från avgifter för geodata som nu blir öppen.

– Vi står beredda men det kommer att påverka oss, dels genom kostnader för implementeringen och dels genom förlust av avgifter. Ytterst är det Sveriges regering som behöver besluta om hur det här ska implementeras och finansieras i Sverige, säger Mikael Jenssen.

FAKTA

7 exempel på nytta med öppna geodata

  1. För att rädda liv. För blåljuspersonal, räddningstjänst och frivilliga organisationer kan uppdaterad adress- och kartinformation vara avgörande – vid ingripanden, i sökandet efter försvunna personer, för att ambulanser ska nå sin destination i tid med mera.
  2. För analys och klimatanpassningsarbete. När det ska byggas eller när existerande byggnader och infrastruktur ska säkerställas behöver olika aktörer information om till exempel havsnivå, vattenflöden och höjdinformation för att fatta goda beslut.
  3. För att förebygga skador på egendom. Fastighetsägare och försäkringsbolag kan göra bättre riskbedömningar utifrån havsnivån.
  4. För att skydda miljön. Vid olyckor som medför föroreningar, till exempel kemikalieutsläpp, kan i Information om jordartsförhållanden och grundvattnets strömningsriktning vara avgörande för att säkerställa snabba och korrekta beslut.
  5. För att utreda bedrägeriförsök. 3,5–7 miljarder kronor årligen betalas ut i ersättning för skador som aldrig inträffat, för att utredningsarbetet inte hinner med. Öppna geodata skulle kunna effektivisera arbetet för försäkringsbolagen.
  6. Bredbandsutbyggnaden kan effektiviseras. I dag uppstår osäkerhet och risker (till exempel för grävskador på underjordiska kablar och anläggningar) på grund av daterad och inaktuell kartinformation. Om alla har tillgång till den senaste informationen främjas förtroendet mellan intressenterna.
  7. Samhällsbyggnadsprocessen effektiviseras. De resurskrävande processerna inför planering och byggnation av bostäder, lokaler och infrastruktur blir effektivare genom ökad tillgång på öppna data.

Källa: Lantmäteriet

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.