Stor potential i små idéer

95 procent av ett företags kreativa potential ligger i de små idéerna och bara fem procent utgörs av stora innovationer. Boken Små idéer – Stora resultat handlar om vilken kraft det finns i idéarbetet.

Stora innovationer kommer sällan, är dyra och enkla att kopiera. Små idéer kan alla medarbetare bidra med och går snabbare att införa. Medarbetarnas idéer kan dessutom spara pengar och tid, öka intäkter, göra arbetet enklare, samt förbättra kvaliteten och kundupplevelsen.

– Här missar svenska företag en enorm potential. Ledningen behöver skapa en kultur och en struktur som fångar upp idéer från medarbetarna i det dagliga arbetet – och då menar jag inte den traditionella förslagslådan utan effektiva system där alla är delaktiga och idéer snabbt tas om hand och följs upp, säger Louise Östberg som är en av författarna till boken.

Boken Små idéer – Stora resultat bygger på en helt ny studie av 40 svenska företag och handlar om vilken kraft det finns i idéarbetet och vilka verktyg som finns för att förbättra sin förmåga att tillvarata sina egna medarbetares idéer. Studien visar också att många svenska företag ligger efter sina internationella konkurrenter när det gäller att ta tillvara på sina medarbetares idéer. Alltför ofta satsar företagen istället på att ta in externa experter när de behöver nya kreativa lösningar.

– Ett genomsnittligt svenskt företag får bara en idé per anställd vartannat år. Det ska jämföras med de bästa organisationerna i Sverige och världen får in – och använder – mer än 50 idéer per person och år. Här finns det mycket att lära eftersom forskningen tydligt visar att företag som använder medarbetarnas idéer presterar bättre än sina konkurrenter, säger Louise Östberg.

Den forskning som ligger till grund för boken har Louise Östberg gjort tillsammans med Alan G. Robinson från University of Massachusetts och Dean M. Schroeder från Valparaiso University. Små Idéer- Stora resultat ges ut av SIS.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste