Stor satsning på kvalitet i vården

I Dagmaröverenskommelsen för 2007 satsar regeringen 158 miljoner kronor på kvalitetsarbete och bättre informationsförsörjning i vården.

Socialminister Göran Hägglund, kd, konstaterar att fokus för årets överenskommelse ligger på att följa upp den Nationella IT-strategin för vård och omsorg.

Årets satsningar är:

– 98 miljoner kronor till bättre informationsförsörjning och IT-stöd. Insatserna fördelas på fyra områden, den största delen, 52 miljoner går till en satsning på en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning via internet och telefon.

– 34 miljoner kronor till uppföljning och öppna jämförelser. De nationella kvalitetsregistren ska utvecklas och arbetet går vidare med nationella kvalitetsindikatorer inom bland annat primärvård och psykiatri.

– 14 miljoner kronor till evidensbaserad hälso- och sjukvård. Bland annat ska internationella kunskapsöversikter göras mer tillgängliga för svensk hälso- och sjukvård.

– 10 miljoner kronor till systematiskt förbättringsarbete. Arbetssätt som leder till genomgripande förbättringar av kvalitet och effektivitet ska stödjas, kunskap ska omsättas till praktiska förbättringar för patienterna.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.