Stor skillnad i skolor

Skillnaden i betygsresultat mellan olika skolor har ökat kraftigt sedan slutet av 90-talet uppger Skolverket i en ny rapport.

Skolverket har i rapporten Likvärdig utbildning i svensk grundskola? analyserat hur likvärdiga de svenska skolorna är. Slutsatsen är att skillnaden mellan olika skolors betygsresultat har ökat kraftigt sedan slutet av 1990-talet och att valet av skola spelar stor roll för hur en elev lyckas i skolan.

– Det är en allvarlig bild som kommer fram i rapporten. Nu behöver vi en politisk diskussion för att säkra likvärdigheten, både på nationell och på lokal nivå, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström enligt skolverket.se.

Skolverket kom fram till sin slutats genom att utgå från betygsdata, internationella kunskapsmätningar och aktuell forskning. Rapporten behandlar åren 1998 till 2011.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.