Stora brister i arbetsmiljön skadar unga

Det slarvas ordentligt med ungdomars introduktion på många arbetsplatser. Det visar Arbetsmiljöverkets sommartillsyn. 40 procent av de besökta arbetsplatserna fick krav på att åtgärda brister.

Arbetsmiljöverket genomförde i sommar 700 inspektioner inom en rad olika branscher. Detaljhandel, hott och restaurang, sport- och nöjesanläggningar samt omsorg fick flest besök. Och totalt riktades 950 krav till arbetsgivarna. Framför allt gällde kraven avsaknad av kunskap och rutiner för introduktion och handledning, riskbedömning och uppföljning. Det fanns otydligheter om vem som svarade för vad i arbetsmiljöarbetet.

Unga löper större risk att skda sig på jobbet och många får med för livet. Under årets tre sommarmånader har hittills anmälts 660 arbetsolyckor bland unga, däribland ett flertal som inneburit amputering.

– Med vår sommarsatsning ville vi göra arbetsgivarna medvetna om det ansvar de har för sina unga anställda, så att de inte kommer till skada, säger Boel Callermo, avdelningschef vid Arbetsmiljöverket. Arbetsplatser med ett fungerande förebyggande arbetsmiljöarbete visade sig oftast ha rutiner att slussa in ungdomarna på det nya jobbet. Nu har vi ställt krav på ytterligare 280 att skaffa sig detta.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste