Stora könsskillnader bland sjukskrivna med psykisk diagnos

Hälsa Kvinnor mitt livet löper högst risk att bli långtidssjukskrivna för psykisk diagnos. Det visar en rapport från Afa.

Stora könsskillnader bland sjukskrivna med psykisk diagnos
Långtidssjukskrivning till följd av psykisk ohälsa är ett utbrett samhällsproblem. Foto: Adobe Stock

Långvarig sjukfrånvaro blir vanligare ju högre upp i åldrarna vi kommer. Åldersgruppen 16–25 år har den lägsta risken medan åldersgruppen 56–64 år har den högsta risken.

Men när det gäller psykiska diagnoser som skäl till sjukfrånvaron ser åldersmönstret mycket annorlunda ut. Det visar en rapport från försäkringsbolaget Afa.

Högsta risken för långvarig sjukfrånvaro på grund av en psykisk diagnos finner man i åldersspannet 36–45 år. Högst är risken för kvinnor runt 40 år.

Förskollärare utsatta

– Den allra vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos för åldersgruppen 36–45 år är reaktion på svår stress, särskilt för kvinnor. Det kan innebära att man drabbas av utmattningssyndrom och andra stressreaktioner. Andra vanliga orsaker är förstämningssyndrom, som framförallt utgörs av depressionsdiagnoser och ångestsyndrom, kommenterar Andreas Ek, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Rapporten visar också statistik för ett urval av yrkesgrupper (inom avtalsområde Svenskt Näringsliv/LO). De högsta siffrorna hittar man bland grupperna socialt arbete samt förskollärare och fritidspedagoger – både för män och kvinnor. Jämför man män och kvinnor ligger emellertid kvinnorna långt över männen i. fråga om sjuktal under längre tid med psykisk diagnos.

Städare friskare

Rapporten konstaterar att inom de flesta av de undersökta yrkesgrupperna i urvalet är skillnaderna mellan könen mycket stor. Kvinnorna har i de flesta fall cirka två till tre gånger så hög risk som männen. Ett undantag är emellertid städare och fönsterputsare. Där är könsfördelningen relativt jämn och dessutom är talen för långtidssjukskrivna överlag lägre än för andra yrkesgrupper.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste