Stora skillnader i vårdkvaliteten över landet

Vårdkvaliteten och effektiviteten skiljer sig stort mellan landets landsting, men också inom dem. Det visar den fjärde rapporten med öppna jämförelser i hälso- och sjukvården.

Rapporten är den fjärde i ordningen som Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting gör med öppna jämförelser för kvalitet och effektivitet i svensk hälso- och sjukvård.

De öppna jämförelserna visar på flera förbättringar, exempelvis överlever fler patienter med bröstcancer och hjärtinfarkt. Även upplevelsen av tillgänglighet har blivit bättre. Andelen patienter som anser att de har tillgång till den vård de behöver har ökat från 69 procent till 77 procent sedan 2004. Ett annat positivt resultat är att fler tycker att väntetiden för ett besök inom primärvården är rimlig, nu tycker 85 procent det jämfört med 70 procent 2001. Samtidigt finns stora skillnader mellan landstingen. I Sörmland är motsvarande siffra 76 procent, medan exempelvis Kalmar ligger på 87 procent.

Nationella riktlinjer behövs

Stora skillnader i resultat finns också i behandlingar, väntetider, läkemedelsföreskrivning och resursanvändning. Både mellan och inom landstingen.

– Hälso- och sjukvården är på väg åt rätt håll, även om mycket återstår att göra. Det finns en stor efterfrågan från landstingen på mer stöd i arbetet med att förbättra vårdens kvalitet. Det kommer vi att möta genom att ta fram nationella riktlinjer för god vård inom fler områden och göra fler jämförelser och fördjupade uppföljningar. Ojämlikheterna i vården måste minska, säger Lars-Erik Holm, generaldirektör vid Socialstyrelsen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.