Stora skillnader inom äldreomsorgen

Äldre i Sverige upplever att de har en bättre hälsa och betydligt fler får hjälp från äldreomsorgen jämfört med andra europeiska länder. På många punkter fungerar omsorgen bra men det finns skillnader i kvalitet mellan kommunerna. Det visar rapporten Öppna jämförelser 2007 – äldreomsorg som Sveriges Kommuner och Landsting presenterat.

I rapporten finns 13 olika mått som mäter kvaliteten på kommunernas äldreomsorg. Uppgifterna gäller personer som är 80 år och äldre. Slutsatser från rapportens resultat är att det finns stora skillnader mellan kommunerna och ingen kommun är bäst eller sämst på allt. Små och medelstora kommuner har bättre resultat än stora kommuner. Ingen kommun med mer än 50 000 invånare hör till de med bäst resultat.

– De kommuner som får bäst resultat visar också att det går att få bra resultat utan höga kostnader och utan att sänka servicenivån till de äldre, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.