Stora sociala skillnader mellan branscher

I den senaste miljöräkenskapsrapporten redovisar statistiska centralbyrån, SCB, för första gången hur sociala faktorer påverkar arbetstagarna i olika branscher. Resultaten visar att kvinnor är den mest utsatta gruppen. Kvinnor som jobbar inom hotell- och restaurangbranchen drabbas i hög grad av olyckor på arbetsplatsen, deras arbete är stressigt och enformigt. Kvinnor inom vården och inom utbildningssektorn är de som i störst utsträckning drabbas av långvariga sjukdomar. Undersökningen visade också att män har färre vänner. 20 procent av alla män sa sig inte ha någon nära vän medan bara 10 procent av kvinnorna uttryckte samma sak. Undantaget var kvinnor som jobbar inom fastighetsbranschen, där mer än var femte sa sig inte ha någon nära vän över huvud taget.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.