Stora steg framåt för it i vården

För ett år sedan gick startskottet för Sveriges Nationella IT-strategi för vård och omsorg. Enligt regeringens lägesrapport har arbetet med att förbättra vård och omsorg för medborgarna gått snabbare och med större kraft än väntat, även om det fortfarande finns mycket kvar att göra.

Tillgänglighet är ett område som man lagt mycket krut på. Ett av målen i den nationella strategin är att medborgare, patienter och anhöriga ska ha enkel tillgång till information om vård och sin egen hälsosituation.

Navet i detta arbete är sjukvårdsrådgivningen.se, en portal där medborgare idag kan hitta information om bland annat sjukdomar, egenvård och läkemedel. Tillsammans med landstingen utvecklas också tjänster för att exempelvis kunna jämföra väntetider, utbud, kvalitet och resultat i de olika regionerna och landstingen.

Nästa steg är att ta fram tjänster för den enskilde patienten, exempelvis tidsbokning, provsvar, möjlighet att följa sin remiss samt få tillgång till sin egen journal på nätet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.