nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Mats Deleryd, vd SIQ.

Stora utmaningar för framtidens ledare

Ny studie

Dagens organisationsmodeller är på väg att spela ut sin roll. De är för trögrörliga och driver inte medarbetarnas engagemang. Det visar en ny studie från SIQ och SQMA som rankat de största ledningsutmaningarna.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Den ökade förändringstakten i omvärlden kommer att få stort genomslag på de förmågor och den kompetens som behöver utvecklas i ledningsgrupperna. I ”Organisationers främsta utmaningar – En studie med fem års horisont”, som tagits fram av SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling i samverkan med SQMA, Swedish Quality Management Academy, identifieras och rankas de 48 viktigaste branschöverskridande utmaningarna sorterade i sex olika huvudområden.

Studien bygger på den så kallade Delphi-metoden med ledare i cirka 200 organisationer inom både privat och offentlig sektor och har två olika syften, enligt Mats Deleryd, vd för SIQ:

– Det handlar om att visa organisationerna på de utmaningar som man står inför de närmaste fem åren. Ju bättre förberedd man är, desto större möjligheter har man att utveckla sin kompetens och påverka den egna organisationens framgång. Men studien syftar också till att vi ska skaffa oss underlag för att kunna lägga fast inriktningen på vår egen forskning och utveckling de kommande åren.

Studien lyfter fram flera problem som gör organisationerna dåligt anpassade för att kunna möta framtidsutmaningarna. Framförallt behöver organisationerna bli mer snabbrörliga där kompetens och engagemang utvecklas och tas tillvara.

– Många organisationer sitter fast i hierarkiska strukturer och komplexa processmodeller. Trots att dagens medarbetare är minst lika välinformerade och kompetenta som cheferna involveras de inte alltid i besluten, vilket kan vara förödande för motivationen. Liknande studier visar att tre fjärdedelar av alla svenskar går till jobbet mest bara för att det är ett jobb, förklarar Mats Deleryd.

Läs även: SIQs nya managementmodell anpassad till framtidens utmaningar.

Studien belyser flera områden där organisationerna behöver utveckla sin förmåga för att kunna hantera nya förutsättningar. Ett sådant är digitaliseringen där det behövs ny kompetens för att kunna utnyttja den digitala tekniken på ett effektivt sätt.

– Digitalisering är något som alla företag behöver förhålla sig till. Själva har vi valt att titta på hur denna utveckling kan stärka verksamheten och affären. Det inkluderar till exempel vårt erbjudande till kunderna, intern effektivitet och kompetenssäkring, säger Lena Olving, vd på Mycronic i ett pressmeddelande.

Men även om det finns behov av nya organisationsmodeller finns det också hinder på vägen. Beslut som stödjer långsiktig utveckling för både organisationens och kundernas bästa hindras inte sällan av kortsiktiga ekonomiska realiteter.

– Men i takt med att dagens affärsmodeller och styrmedel spelar ut sin roll ökar tvingas många ledningsgrupper att höja blicken och lägga större resurser på systematik och långsiktighet för att klara utmaningarna, säger Mats Deleryd.

Framtidens ledningsutmaningar.

I studien rankas de 48 främsta ledningsutmaningarna inom sex huvudområden:

1 (1) Att utveckla förmåga gällande kunder och intressenter

2 (4) Att utveckla förmåga gällande strategisk utveckling

3 (3) Att utveckla förmåga gällande medarbetare

4 (2) Att utveckla förmåga gällande förbättringar och innovation

5 (6) Att utveckla förmåga gällande hållbarhet

6 (5) Att utveckla förmåga gällande värdeskapande processer

Siffran inom parentes avser ranking i motsvarande studie 2012.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Digg är navet för offentlig digitalisering

Digitalisering handlar inte bara om ny teknik, utan minst lika mycket om förändringar av kultur och värderingar. Det menar Anna Eriksson, generaldirektör för den nya Myndigheten för digital förvaltning eller Digg som den populärt kallas.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Nu möter Iso 9001 framtidens krav

Som vi alla vet förändras världen runt omkring oss snabbare och snabbare, vilket gör att organisationer på ett helt annat sätt än tidigare måste omvärldsbevaka och anpassa sig till nya förhållande – så också ISO 9001 och övriga ISO-standarder.

Storbankerna utmanar med personlig service

Nischbankerna har fortsatt hög kundnöjdhet, men utmanas allt mer av de stora etablerade bankerna som stärker sin position genom en kombination av digitala tjänster och personlig service. Det visar årets kundundersökning från Svenskt Kvalitetsindex, SKI om bolån, fastighetslån, privatlån och sparande.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.