Störd sömn ökar risk för sjukskrivning

Trötthet och dålig sömn är ett omfattande samhällsproblem och tillhör en av de två vanligaste anledningarna till att människor uppsöker läkare. Nu visar forskare från Karolinska Institutet och Institutet för psykosocial medicin att ihållande störd sömn och trötthet fördubblar risken att bli långtidssjukskriven.

Studierna är baserade på Statistiska Centralbyråns arbetsmiljöundersökning. Resultaten från en studie visar att av de personer som inte hade anmält någon sjukfrånvaro till försäkringskassan var risken för långtidssjukskrivning i ett senare skede 86 procent högre hos dem som hade störd sömn. Hos dem som upplevde trötthet var risken fördubblad.

– Kvinnor är särskilt utsatta och har en fördubblad risk att utveckla långtidsfrånvaro jämfört med männen. Hög ålder är också en riskfaktor, konstaterar professor Torbjörn Åkerstedt, Karolinska Institutet och Institutet för psykosocial medicin, IPM.

En parallell studie visar att de som var långtidssjuka när undersökningen började hade en dubblerad sannolikhet att vara tillbaka i arbete inom ett år om de inte hade känt sig trötta eller haft sömnstörningar. I en tredje studie mätte forskarna sömnfysiologin hos trettiotvå långtidssjukskrivna utbrända. Resultaten visar att minskad trötthet, som är huvudsymptomet hos utbrända, är direkt kopplad till minskat antal mikrouppvaknanden (korta inslag av vakenhet). Forskarna kunde också se att låg trötthet är kopplat till återgång i arbete.

– Störd sömnfysiologi ser ut att vara en viktig komponent i utvecklingen av långtidsfrånvaro av viss typ, menar professor Torbjörn Åkerstedt.

Studierna är gjorda av forskare vid Karolinska Institutet och IPM med stöd av tjänstepensionsförvaltaren Alecta och Forskningsrådet för Arbetsliv och samhälle (FAS). Forskarna som lett studierna är professor Torbjörn Åkerstedt och docent Aleksander Perski.

Sömnexperternas råd för bättre sömn:

– Regelbundna sovtider oavsett arbete eller ledighet.

– Stig upp tidigt och sov inte för mycket.

– Mycket fysisk aktivitet och dagsljus.

– Se till att sovrummet är mörkt, tyst och svalt.

– Säg nej till åtaganden både privat och på jobbet som kräver ett stort engagemang och fokus.

– Varva ner två till tre timmar före sänggående varje kväll.

– Sömnproblem, djup trötthet, koncentrations- och minnesproblem, täta infektioner, problem med magen, hjärtklappning, olust, ångest eller nedstämdhet kan vara signaler att du befinner dig i en allvarlig obalans det vill säga stress. Ignorera dem inte.

– Försök att förändra situationen. Allvarliga lägen brukar inte lösa sig av sig själva. Skapa alternativ, det ger ofta bästa förhandlingsläge. Backa annars ur och skapa distans.

– Ta hjälp och stöd av andra. Det är klokt att inte vara ensam i utsatta lägen.

– Låt bli att vara perfektionist – allt måste inte göras på en gång.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.