Störst är inte alltid bäst

Ett företag behöver inte längre vara stort för att vara effektivt.Nystartade små företag är till och med mer produktiva än storföretagen. Det visar en ny avhandling från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

I en studie har forskaren Yoshihiro Sato analyserat data om de företag som fanns i Sverige 1997 och deras utveckling fram till 2006. Resultaten är övergripande till småföretagens fördel.

Bland de små företagen som överlevde ökade sysselsättningen under perioden med 50 procent. Motsvarande siffra för de stora företagen var istället en minskning med 5 procent. Skillnaden i överlevnad är samtidigt inte så stor som man kan tro – 62 respektive 69 procent.

Små och unga företag växer i allmänhet snabbare, både i storlek och produktivitet, än stora och äldre företag. De har dessutom högre produktivitetstillväxt per anställd.

– Om man jämför bidragen till den sammanlagda ekonomin i form av sysselsättning och produktivitet och även tar hänsyn till att en del av företagen försvinner, visar min studie att småföretagens bidrag är större eftersom de presterar så mycket bättre än de stora och äldre företagen, säger Yoshihiro Sato vid Handelshögskolan i Göteborg.

Läs avhandlingen i sin helhet här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.