Stort forskningsinstitut blir ännu större

Sveriges provnings- och forskningsinstitut, SP går samman med Institutet för Livsmedel och Bioteknik, SIK. Antalet anställda blir då drygt 730 personer. Affären är ett led i den utveckling som pågår med att samordna verksamheterna hos landets industriforskningsinstitut. Syftet är att stärka institutionen både nationellt och internationellt.

SP och SIK har sedan flera år samarbetat inom det gemensamt ägda bolaget United Competence, där även Trätek och IVL är delägare. Samgåendet mellan SP och SIK innebär en ytterligare förstärkning av tekniska tjänster, FoU och marknadsföring.

SIK erbjuder FoU-tjänster inom livsmedel och bioteknik och arbetar nära industrin med frågor rörande kvalitet, säkerhet, produktionsteknik, miljö och innovationer. SP arbetar med behovsmotiverad forskning och experttjänster inom teknik-, material- och processutveckling samt teknisk utvärdering och mätteknik. Forskningsinstitutet SP är helägt av Näringsdepartementet och förvärvar nu samtliga aktier i SIK från de hittillsvarande ägarna. SIK blir helägt dotterbolag till SP.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.