Stort intresse för jämställda verksamheter

Rekordmånga kommuner och landsting har i år sökt pengar från SKLs Program för hållbar jämställdhet. Fler än 60 verksamheter har lämnat in ansökningar för att få stöd till verksamhetsförbättring med fokus på jämställdhet. Bland projekten märks bland annat kvalitetssäkring av kallelsesystemen i tandvården, hållbar jämställdhet i verksamhetsstyrning och e-learningverktyg.

– Medborgare som använder offentligt finansierad verksamhet ska kunna känna sig trygga i vetskapen om att bemötande och service utformas och resurser fördelas likvärdigt så att de svarar mot båda könens villkor och behov, säger Carina Sandor, ordförande i programmets styrgrupp.

Programmet är den största satsningen någonsin på jämställdhet i offentlig sektor. Villkoren för de som får stöd är att de måste fortsätta med satsningarna även efter programtiden och att projekten ska leda till permanenta verksamhetsförbättringar. Totalt omfattar programmet 125 miljoner kronor som ska delas ut under tre år. Det här året blir den sista omgången.

Den 15 maj tar SKL beslut om vilka som får del av pengarna.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.