Stort missnöje bland bredbandskunder

Internet har nu blivit en del av vardagen hos svenska hushåll, visar Svenskt Kvalitetsindex som för andra året i rad har mätt och analyserat kundnöjdhet på den svenska bredbandsmarknaden. Drygt 4 av 5 svenskar har tillgång till internet och närmare tre fjärdedelar av de som regelbundet utnyttjar internet gör det via bredband.

Överlag är privatkunderna fortsatt missnöjda med sin bredbandsleverantör och väntar sig mer än vad man faktisk får. Andelen klagande kunder är mycket hög. Nöjdheten har gått ner sedan förra året. Lojaliteten är också låg. Däremot anser man att prisvärdheten är ganska bra.

Telia ligger i år högst tillsammans med Bredbandsbolaget (Telenor) och Com Hem, medan Tele2 förlorat en hel del i nöjdhet bland sina privatkunder. Bland de mindre leverantörerna varierar nöjdheten mycket. Sämst betyg får Telenors lågprisbolag Glocalnet med ett indexvärde på 58,1, vilket kan jämföras med Com Hem som knep förstaplatsen med 64,9. Ju närmare 100, desto nöjdare kunder.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.