Stora arbetsgrupper hämmar förbättringsarbetet

Förbättringsarbete Det saknas bra förutsättningar för att utöva ett vettigt ledarskap inom äldreomsorgen. Dessutom är medarbetarna så stressade att de inte hinner reflektera över kvalitet och förbättringsarbete, enligt en rapport som presenteras idag.

I en gemensam rapport presenterar Vision och Kommunal två undersökningar om ledarskapets betydelse för kvaliteten i äldreomsorgen. Här framkommer tydligt att medarbetarna inte ges de rätta förutsättningarna att bidra till ledarskap och kvalitetsutveckling. Dels upplevs bemanningen som otillräcklig, nästan var tredje anser att den dagligen är för låg, dels har mer än var femte av medlemmarna tillfälliga anställningar och har dessutom ofta haft det under lång tid. Många anställda jobbar deltid mot sin vilja.

Kvalitetsutveckling sker i samspel mellan chef och anställda, men när bemanningen är så låg att personalen bara hinner göra det nödvändigaste har de inte tid att reflektera eller komma med idéer om vad som kan förbättras. Om de har otrygga anställningar känner de inte delaktighet i verksamheten.

– Alltför låg bemanning är dessutom en riskfaktor för de äldres hälsa och för få fast anställda gör att allt för många olika personer är inne i verksamheten. Resultatet blir att brukarna ständigt får möta nya ansikten vilket skapar en otrygghet. Brukarna har rätt att få kontinuitet bland personalen, därför behöver fler bli fast anställda och heltid, säger Annelie Nordström, förbundsordförande i Kommunal, som organiserar undersköterskor och vårdbiträden.

Ingen tid för delaktighet

Undersökningen visar också att över hälften av cheferna i äldreomsorgen anser att de har allt för många underställda för att kunna utöva ett bra ledarskap.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.