Stressen smittar

Arbetsmiljö Om en medarbetare känner sig stressad över sin arbetssituation är det viktigt att chefen lyssnar och försöker att lösa problemet. Annars finns det risk att stressen smittar av sig och drabbar fler på arbetsplatsen.

Upplevelsen av stress påverkas mycket av hur chefer och ledning agerar. Om ledningen är tydlig med att man gör vad man kan för att minska pressen och arbetsbördan ger det mer lojala och mindre stressade medarbetare. Det är en av slutsatserna i psykologen Tanja Kirkegaards avhandling ”Stress som ett sociokulturellt fenomen”.

Avhandlingen bygger på studier i ett läkemedelsföretag där hon har undersökt hur två yrkesgrupper, laboratoriepersonal och forskare, som på samma avdelning har hanterat tung arbetsbelastning under fem månaders tid.

Det visade sig att lab-personalen reagerade kollektivt på stress, medan så inte var fallet för forskarna. Tanja Kirkegaard förklarar detta med att lab-personalen arbetade i samma rum där en nära professionell och social gemenskap rådde. Detta gjorde att de försökte arbeta sig ur stressen och den tunga arbetsbördan genom en kollektiv förändringsstrategi.

– Men deras strategi misslyckades eftersom chefen inte ville eller kunde göra något åt problemet. Då blev de handlingsförlamade och fastlåsta i en negativ spiral där frustrationen blev allt större, säger Tanja Kirkegaard.

Forskarna, å sin sida, hanterade problemet på ett mer individuellt sätt. De påverkades inte av någon annan i sin stressupplevelse, och var och en satsade på att jobba sig ur den ökade arbetspressen.

– Det var möjligt för dem därför att deras arbete är mer individuellt och de har egna rum. De har inte samma naturliga gemenskap som laboratoriepersonalen, säger Tanja Kirkegaard.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.