Styr mot rätt mål

Drunknar din organisation i styrdokument och nyckeltal? En ny bok hjälper till att hitta rätt fokus i användningen av styrkort och strategikartor.

Styr mot rätt mål

Enligt författarna till Strategibaserad styrning (Liber 2014) använder en tredjedel av alla organisationer sig av styrkort i någon form. Men långt ifrån alla lyckas styra på rätt sätt mot de gemensamma målen. Många gånger resulterar det istället i meningslös sifferexercis och onödig administration som inte hjälper verksamheten framåt.

Carl-Johan Petri och Nils-Göran Olve är verksamma vid Linköpings och Uppsala universitet och är experter på strategiarbete och verksamhetsstyrning. De ger läsaren en grundlig genomgång av varför och hur man använder styrkort och hur man lägger upp arbetet för att nå sina mål. Tre olika organisationers (Gröna Lund, Region Gotland och Svensk Bilprovning) arbete med strategikartor och styrkort tas upp som exempel i boken.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.