Styrning för friskare medarbetare

Att ha friska medarbetare är viktigt för ett företags lönsamhet. Denna bok ger konkreta råd om hur man kan integrera hälsoperspektivet i verksamhetsstyrningen. En intressant och tankeväckande bok, tycker Kvalitetsmagasinets recensent.

Trots vissa tecken på stabilisering ligger Sverige fortfarande i topp på den internationella ”sjukfrånvaroligan”. Statens kostnader för ersättningar vid arbetsoförmåga var 104 miljarder kronor under 2005. Till detta kommer stora kostnader för företagen – och inte minst mänskliga lidanden. Det är därför angeläget att vända sjukfrånvaro till frisknärvaro och skapa ”hälsosamma företag och organisationer”.

Det finns tydliga tecken på att en ökning av medarbetarnas hälsa leder till minskade kostnader och ökad produktivitet. Det finns också samband med decentraliserad arbetsorganisation, ökade befogenheter och ansvarstagande för de anställda. Det finns idag alltså en god samsyn om vad som kännetecknar ”det hälsosamma företaget” i form av meningsfullt arbete, möjligheter till utveckling och ett uppskattande klimat mellan arbetskamrater och chefer.

En nackdel med dagens redovisningssystem är att viktig information om personalen ofta saknas. Frågan om nya redovisningsrutiner som bättre visar nyttan av personalfrämjande åtgärder har varit aktuell länge. I denna bok beskrivs en modell för hälsobokslut bestående av tre delar: hälsoberättelse (där ledare på olika nivåer kommenterar nyckeltal), sex olika nyckeltal och uppdelning på kategorier (kön, ålder, befattning). Hälsobokslutet innehåller inte i nuvarande form monetära enheter, men ger ändå ekonomisk information via de redovisade nyckeltalen. Ett exempel på hälsobokslut återfinns som bilaga.

I boken diskuteras begreppet hälsa, varför man ska styra med hälsa och hur hälsa relateras till arbetsmiljö, kvalitet och ekonomi. Vidare beskrivs ett projekt där organisationer deltagit för att skapa och utnyttja hälsobokslut. Studien analyseras utifrån det använda hälsobokslutet med ekonomisk analys, organisationsdiagnos och genomförd utvärdering. Vidare ges råd och tips om hur en organisation kan gå från statistik till strategi med hjälp av en modell för hälsofrämjande verksamhetsstyrning uppbyggd kring förbättringscykeln ”Planera-Gör-Studera-Lär”.

Som helhet är det en intressant, väl strukturerad, tydlig och angelägen bok, som väcker många tankar och möjligheter.

Fakta

Att styra med hälsa – från statistik till strategi

Författare;Claes Malmquist, Stig Vinberg & Johan Larsson

Förlag: Metodicum

ISBN 978-91-633-0183-4

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.