Styrning på liv och död

I det här numret av Kvalitetsmagasinet tar vi bland annat upp betydelsen av att ha en kompetent styrelse. För stora företag och organisationer borde detta vara självklart. Men även hos dem kan man ofta se märkliga sammansättningar av styrelseledamöter där det är annat än duglighet som spelar in. Lång och trogen tjänst, exponering i media, att man är sommarstugegrannar eller golfpolare. If you scratch my back…

I mindre företag är det ofta frun, mannen, släktingar och vänner som ska stå för styrningen. Här är det i regel bara på papperet som dessa personer deltar i beslutsfattandet och besluten klubbas okritiskt igenom i en och samma hjärna av den kombinerade vdn, ägaren och utföraren.

Häromveckan besökte jag Tjeckien och studerade vad dålig styrning kan ställa till med. Tjeckoslovakien var fram till andra världskrigets start ett av världens rikaste länder. På Prags pråliga gator flanerade framgångsrika företagsledare sida vid sida med nyskapande författare och konstnärer.

Efter Berlinmurens fall har Tjeckien försökt att finna tillbaka till framgångskonceptet igen. I de flesta städerna kan man se en tydlig gräns där förfallet tog fart. De gamla stadskärnorna är idylliska och vittnar om ett samhälle i harmoni, medan ytterområdena är byggda med den ryska massbetongkulturen som ledstjärna.

”Helst skulle vi vilja riva alla hus som byggdes efter kriget och börja om på nytt igen”, säger en tjeckisk ekonom som jag träffar på ett tåg.

Eftersom lönerna är låga är det många storföretag som vill förlägga sin produktion till Tjeckien. Inte det avancerade utvecklingsarbetet utan grovjobbet.

”Ingen bra utveckling för oss, men vi måste ju överleva”, säger vice borgmästaren i en stad som nyligen fått tusentals nya jobb efter en japansk företagsetablering.

Femtio år av dålig styrning har satt djupa spår i tjeckernas själar. Men det behövs inte så lång tid för att skapa oreda. För ett företag eller en organisation kan det räcka med ett år av dålig styrning och felaktiga beslut för att förvandla en vinnare till en förlorare. Vem styr din organisation? Har de tillräckligt vid syn på verksamheten? Tänker de långsiktigt eller söker de efter de snabba klippen? Deras beslut kan vara avgörande för om du kan ha kvar ditt arbete eller driva ditt företag vidare.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.