Tv: Så lyftes Karlstads hemtjänst av tillitsbaserad styrning

Styrning Kvalitetsmagasinets Utbildnings-tv har de senaste veckorna kretsat kring tillitsbaserad styrning på en myndighetsnivå. I det tredje avsnittet hör vi Karlstads kommunala hemtjänst berätta om sina erfarenheter av förhållningssättet.

Tv: Så lyftes Karlstads hemtjänst av tillitsbaserad styrning
Marita Taserud, Viktor Gustafsson och Maria Olsson från Karlstads hemtjänst berättade om skiftet till tillitsbaserad styrning.

I drygt ett års tid har Karlstads hemtjänst satsat helhjärtat på tillitsbaserad styrning, med målet att få nöjdare kunder och att ha en verksamhet som genomsyrades av god kvalitet. Man ville också skapa en attraktiv organisation för såväl arbetstagare som kunder.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Bakgrunden var en politisk vilja att ändra styrningen. Vård- och omsorgsnämnden valde att skjuta till större medel för att utveckla projektet som kallades Fast omsorgskontakt, och i det ingick ett tillitsbaserat förhållningssätt. Maria Olsson och Viktor Gustafsson, projektledare på Karlstads hemtjänst, var med och tog fram modellen.

– Vi såg över strukturen för hemtjänsten och skapade mindre enheter för varje chef, och mindre omvårdnadslag som hade ett visst antal kunder och vissa tydliga geografiska områden, säger Viktor Gustafsson.

Att skapa tydligare mer renodlade roller i en den typen av komplexa bransch som hemtjänsten är har skapat en starkare kultur förklarar han.

En viktig del i kulturbygget bestod i att säkra en psykologisk trygghet i arbetslagen. Inga frågor skulle kännas dumma för de anställda att fråga.

– Vi vill ha högt i tak så att kreativiteten får utrymme, säger Maria Olsson.

Först när de anställda får känna sig kreativa och trygga kan medarbetarengagemanget verkligen få fäste.

Men högt i tak och kreativitet är inte synonymt med dålig struktur, det är de två projektledarna tydliga med. Löpande uppföljningar och utvärderingar är viktiga beståndsdelar inom en tillitsbaserad process, annars vet de anställda inte vad som förväntas av dem – och då försvinner tryggheten genast.

Marita Taserud är verksamhetschef på Karlstads hemtjänst. Hon tycker att tillitsbaserad styrning lämpar sig väl för just omsorgsyrken. Om personalen kan anpassa kontakten med brukaren i samspel med just brukaren blir utförandet av tjänsten både mer individanpassat och respektfullt.

– Det tar tid med den här typen av projekt, men det är värt det. Håll i och håll ut. Att de anställda får känna att ledningen faktiskt vågar satsa skapar ytterligare engagemang, säger hon.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.