Styrning via nyckeltal

Nyckeltal har blivit blivit allt viktigare för många organisationer och är nu ett komplement till annan styrning av verksamheten. Men vilka nyckeltal leder till framgång och hur ska de användas?

Styrning via nyckeltal har blivit ett viktigt komplement till annan styrning. Nyckeltal kan ses som sammanfattande mått för den verklighet vi vill studera. Alla nyckeltal är koncentrat, förenklingar av verkligheten och självklart nyanser går förlorade. Nyckeltal skall inte vara för många, de skall vara enkla att förstå och svåra att manipulera och det skall var enkelt att göra jämförelser över tiden. Olika användningsområden för nyckeltal kan vara för kontroll, lärande, mobilisering eller belöning. Nyckeltal för kontroll (personligen föredrar jag dock begreppet syyrande) kan handla om ”korttidsfrånvaro per anställd” eller ”andel mått utanför toleranser”. Nyckeltal för lärande skapas för att vi skall förstå olika samband. Exempelvis kan, enligt författarna, ”anställdas trivsel” eller ”kostnad per frånvarotillfälle” vara ett sådant nyckeltal kopplat till ”korttidsfrånvaro per anställd”. Nyckeltal för mobilisering ser vi ofta exempel på i den politiska debatten i form av ”full sysselsättning”, ”kortare vårdköer” eller ”Vägverkets nollvision”. Nyckeltal som har belönande avsikter kan var sådana som är kopplade till bonus.

Grundläggande och pedagogisk

Vilka nyckeltal ska vi använda i vår verksamhet för att styra mot framgång? Hur ska dessa nyckeltal konstrueras? Vad har nyckeltal med våra strategier att göra? Hur ska nyckeltal presenteras för att skapa intresse? Vad skall man välja för ekonomiska nyckeltal? Och skall alla nyckeltal ha en ekonomisk tolkning? Hur skall nyckeltal presenteras för att få genomslag, skapa engagemang och ge avsedd nytta?

I boken behandlas olika aspekter av att arbeta med nyckeltal för att styra verksamheten mot framgång. Boken är grundläggande, skrivsättet är lättläst (ibland utnyttjas exempelvis dialoger för att skapa förståelse) och framställningen tankeväckande och pedagogisk. Jag saknar dock en lite mer modern och offensiv syn på nyckeltal, till exempel i form av en diskussion om balanserade styrkort. Några av kommentarerna kring nyckeltalsförslag känns också lite ”gammeldags”. Att, exempelvis, fokusera på andelen kontrollerade enheter i tillverkningen, och säga att ”det är inte alltid ekonomiskt optimalt att sträva mot 100 procent godkända enheter” speglar ett synsätt som inte känns förenligt med dagens offensiva kvalitetstänkande.

Boken om nyckeltal.

Författare: Bio Catasús, Jan-Erik Gröjer, Olle Högberg & Anders Johrén

Förlag: Liber Ekonomi, Malmö.

Bestnr 47-06587-7

Antal sidor: 132 sidor

Fakta

Boken om nyckeltal

Författare: Bio Catasús, Jan-Erik Gröjer, Olle Högberg & Anders Johrén

Förlag: Liber Ekonomi, Malmö.

Bestnr 47-06587-7

Antal sidor: 132 sidor

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.