Styrningens primära roll är kommunikativ

Affärsstyrning För att en verksamhet ska ha någon chans att uppnå visioner, strategier och mål måste styrningsfrågor på organisatorisk nivå hållas samman. Integrerad verksamhetsstyrning är lösningen och kommunikation det viktigaste redskapet.

Styrningens primära roll är kommunikativ

Den traditionella ekonomistyrningen behöver vidgas och integrera både ekonomiska och sociala frågor. Det handlar inte bara om att tillgodose verksamhetsledningens behov, utan också se till huvudmännens, de anställdas, finansmarknadens, kundernas och samhällets intressen.

Det är budskapet i boken Integrerad verksamhetsstyrning av forskarna Ulf Johanson och Matti Skoog.

Mätning, kontroll och ordning och reda är viktigt, men den integrerade verksamhetsstyrningens primära roll är av kommunikativ och pedagogisk art. Författarna betonar vikten av att verksamhetens grundläggande idé eller ideal ständigt sätts i direkt relation med organisationens strategier, mål och stödjande processer, till exempel belöningar och ansvar. Det är också viktigt att återkommande reflektera för att förstå hur styrningen kan utvecklas.

Boken presenterar även en modell för analys av verksamhetsstyrningen som både baseras på teoretiska utgångspunkter och på praktiska erfarenheter. Studentlitteratur är förlaget.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.