Sundbyberg: Hög grad av digital kompetens, låg grad av skärmtid

Skola I kommunens kreativa labb lär sig inte bara förskolebarn - utan även pedagoger, huvudmän och politiker om hur man går från att vara en konsument till en producent med stöd a digitala verktyg. Här krossas fördomen om att digital kompetens är lika med skärm.
– Förskolan förtjänar en annan debatt, säger Per falk, utvecklingsledare vid Sundbybergs stad.

Sundbyberg: Hög grad av digital kompetens, låg grad av skärmtid
I ateljén får förskolebarn lära sig om den estetiska processen. Foto: Raphaelle Sisask

År 2019 inleddes ett strategiskt arbete för att förbättra utlärning om digitalisering i förskolan i Sundbyberg. Förvaltningen ville skapa en läromiljö för digital kompetens och kom så småningom på konceptet Kvasar Makerspace. Per Falk, utvecklingsledare vid Sundbybergs stad, beskriver labbet som en plats med lågt golv, breda väggar och högt i tak – det vill säga en miljö utan trösklar, med brett utbud av material som utmanar alla. Drygt 200 kvadratmeter stora Kvasar Makerspace består av en 3D- och laserverkstad, syateljé, ett green screen-rum och en byggateljé med organiska material. Hit tas kommunens förskolebarn för att rustas inför en alltmer digitaliserad värld.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Per Falk.

– Många inom förskolan har fördomen att digital kompetens är lika med skärm. Men så är det inte.

Hjälper barnen att förstå sin samtid

I våras rev regeringen upp Skolverkets digitala strategi med motiveringen att digitaliseringen i skolan inte byggde på evidens. Debatten kom till stor del att handla om skärmtid, vilket Per Falk tycker är beklagligt.

– Förskolan förtjänar en annan debatt. För barnen som växer upp nu kommer AI vara integrerat i alla samhällets tjänster. Idag får barn medieverktyg stoppade i händerna tidigt, utan strategi. Där kommer det kompensatoriska uppdraget in. Vi måste hjälpa dem att förstå samtiden, säger han.

Tillsammans med sina kollegor försöker han visa hur man lär ut om digitalisering med andra medel. Per Falk tar en runda igenom labbet. Vid sin sida har han Marie Lindvall Wahlberg, verksamhetschef för Sektorn för Lärande och Bildning i Sundbybergs stad, och Caroline Örtlund, projektsamordnare. De redovisar den pedagogiska kopplingen bakom labbets alla moment. I exempelvis green screen-rummet lär sig förskolebarnen om källkritik genom att själva manipulera verkligheten. Med hjälp av en kamera, ett redigeringsprogram och en grön bakgrund får barnen möjlighet att förverkliga sina fantasier.

Marie Lindvall Wahlberg.

– Vi lär ut källkritik genom lek. Lustfyllt lärande varar länge, säger Marie Lindvall Wahlberg.

I Ateljén görs robotar i lera för att utforska estetiska designprocesser, och med hjälp av 3D-skrivare kan barnen skriva ut delar till sina legobyggen. Tanken är att alla ska förses med medel som de kanske inte stöter på hemma, som del av det kompensatoriska uppdraget. Dessutom har tillgänglighet blivit en allt viktigare del av Kvasar, sedan laboratoriet utrustades med ett bildstöd med praktik utifrån Specialpedagogiska Skolmyndighetens (SPSM) tillgänglighetsmodell.

– Vi jobbar för att alla barnen ska bli producenter och inte konsumenter, det vill säga att de förstår varför och hur de kan kapitalisera på nyttan av digitaliseringen i stället för att bli passiva mottagare. Oavsett om det gäller internet, AI eller att hantera en surfplatta så ska de äga verktyget snarare än att ägas av det, säger Caroline Örtlund.

Men barn har lätt att snappa upp nya kunskaper, inte minst ny teknik. Hur mycket av det här behövs, och hur mycket lär de sig själva?

– Att säga att barn lär sig saker snabbt är en sanning med modifikation. Barn snappar lätt upp handgrepp, men konsekvenstänket kommer senare. De behöver hjälp med att förstå vidden av beteenden, mediemanipulation och propaganda som finns i den digitaliserade världen, säger Per Falk.

Hela styrkedjan är med

I Sundbyberg har hela styrkedjan greppat konceptet om Kvasar Makerspace, även politiken. Enligt Per Falk är det mycket tack vare verksamhetschefen Marie Lindvall Wahlberg.

Hur lyckades du få med dig alla?

– Det ska synas i våra barngrupper att våra val av material och metoder har effekt. Vi är ju långt ifrån färdiga, men vi vet hur vi jobbar och varför vi gör det. Det är meningsfullt arbete som skapar engagemang i alla leden, säger Marie Lindvall Wahlberg.

Hon har bland annat sett till att söka stadsbidrag för att kommunens så kallade makerpedagoger, kommunala förskolepedagoger som lärt sig Kvasars professionella språk och modeller, ska kunna fokusera på strategi en dag i veckan. Marie Lindvall Wahlberg benämner makerpedagogerna som verksamhetens katalysatorer.

– Vi vill att barnen möter pedagoger som är medvetna och kunniga och som kan ge barnen verktyg för hela livet.

”En demokratifråga”

Kvasar tillgängliggör med hjälp av SPSM:s tillgänglighetsmodell.

I fjol vann Sundbybergs stad kvalitetsutmärkelsen ”Guldtrappan” för Kvasar Makerspace. Sektorn för Lärande och Bildning prisades för att ha lagt grunden för digital kompetens, kritiskt förhållningssätt och förståelse av världen som barnen ska ut i, på ett tillgängligt sätt. Satsningen har väckt intresse världen över, och Sundbyberg stad delar mer än gärna med sig av sin design för lärandeprocesser.

– Digital kompetens är i grunden en demokratifråga, säger Per Falk.

Sektorn för Lärande och Bildning fortsätter att utveckla Kvasar Makerspace, eller att ”bygga planet samtidigt som de flyger det”, som Marie Lindvall Wahlberg säger. Hon är nöjd över att satsningen så smått har integrerats i Sundbyberg, snarare än implementerats.

– Sedan är vi en politiskt styrd organisation. Folk kommer och går, så man vet aldrig hur det kommer att utvecklas. Hittills har Kvasar gått från att var en satellit till att bli ett nav. Det här har visat sig vara viktigt för alla, inte bara för barnen, avslutar Marie Lindvall Wahlberg.

Läs mer om Kvasar Makerspace här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.