Svalt intresse för ISO 9000

Svenska företags intresse för ISO 9000-certifieringar har svalnat. Antalet organisationer med certifikat enligt ISO 9000 har på ett år sjunkit med 13 procent.

Sista december 2002 fanns det 4 039 ISO 9000-certifikat i Sverige. Det är en minskning med 613 certifikat, eller 13 procent, jämfört med år 2001 då det sammanlagt fanns 4 652 ISO 9000-certifikat.

– Det är svårt att säga vad den här minskningen beror på, säger Håkan Dybner på Swedish Standards Institute, SIS. Det kan finnas flera möjliga orsaker. En är att företagen av någon anledning låter sina certifikat gå ut innan de uppdaterar till nya ISO 9001:2000. En annan skulle kunna vara att många haft ISO 9000 som en bas i sitt kvalitetsarbete och nu gått vidare, men allt är bara spekulationer. Sedan är jag inte helt säker på att ISO-organisationens rapportering är helt korrekt eftersom det inte är säkert att de har fått in alla uppgifter på certifierade företag.

Ökar totalt

Internationellt fortsätter dock antalet ISO 9000-certifierade organisationer att öka totalt sett. Sista december 2002 fanns det sammanlagt 561 747 i hela världen. Det är en ökning med drygt tio procent eller 51 131 certifikat. Ökningstakten tycks dock ha avtagit. 2002-års ökning är den lägsta sedan 1998.

Flest ISO 9000-certifikat finns det i Kina som också har den största tillväxten. I Italien, Spanien och Japan finns också en stark tillväxt. Men bilden är inte enbart positiv. I flera andra stora ISO 9000-länder som till exempel Tyskland, Frankrike och Storbritannien sjunker antalet certifierade organisationer ganska kraftigt även om de ligger kvar på toppositioner när det gäller sammanlagt antal certifikat.

Norden backar

Sverige är alltså inte ensamt om att minska antalet ISO 9000-certifierade organisationer. Samma trend är tydlig i hela Norden. I Norden backar nämligen alla länder utom Finland där det blev en marginell ökning av antalet ISO 9000-certifikat år 2002.

– Jag tycker det är viktigt att framhålla att användningen av kvalitetsledningssystemet ISO 9000 är betydligt större än antalet som certifierar sin verksamhet och att många också använder sig av kvalitetsmodeller som bygger på samma ledningsprinciper som finns i ISO 9000, konstaterar Håkan Dybner.

Nya standarden växer

När det gäller nya ISO 9001:2000 så mer än tredubblades antalet certifikat totalt i världen. Sista december 2002 fanns det sammanlagt 167 210 ISO 9001:2000-certifikat. Det innebär att nästan en tredjedel av alla ISO 9000-certifikat som fanns förra året var av den nya versionen. ISO 9001:2000 ersätter såväl ISO 9001:1994 som ISO 9002 och ISO 9003. Flest certifikat enligt nya ISO 9001:2000 finns det i Kina, Japan, Italien och Tyskland, och trenden är tydlig. Alla nya ISO 9000-certifikat som utfärdas är av den nya versionen.

I Sverige tycks intresset för certifieringar enligt den nya versionen inte vara lika stort som det är internationellt. Av totalt 4 039 svenska ISO 9000-certifikat är 833 stycken av den nya versionen ISO 9001:2000. Det motsvarar en andel på 20 procent jämfört med nästan 30 procent internationellt.

– Men jag uppfattar intresset för nya ISO 9001:2000 som mycket mycket stort i Sverige. Det grundar jag på det stora antalet positiva telefonsamtal som vi får och på hur försäljningen av standarden går, säger Håkan Dybner.

Fakta

ISO 9000 Topp fem i Norden

Sverige 4 039 -613

Danmark 1 900 -263

Finland 1 872 +2

Norge 1 344 -359

Island 27 -3

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.