Svåra uppgifter ökar koncentrationen

Arbetsmiljö Om man måste koncentrera sig hårt på sin uppgift så störs man mindre av bakgrundsljuden. Det kan forskare vid Högskolan i Gävle konstatera.

Svåra uppgifter ökar koncentrationen
Shutterstock

Miljöpsykologigruppen vid Högskolan i Gävle har i experiment visat att bakgrundsljud spelar en stor roll och att det inverkar på vår prestation. Det finns även forskning som visar att om man gör det svårare att se det man ska studera in, eller ökar svårighetsgraden på uppgiften, så reagerar man mindre på bakgrundsljud.

Nu har forskarna undersökt faktorer som kanske kan skydda mot störande ljud istället. I studien valde forskarna att använda arbetsuppgifter som liknar de man arbetar med på kontor och i skolor.

– Vi sökte en typ av manipulering som vem som helst skulle kunna göra, på exempelvis ett kontor, och valet blev att ändra teckensnittet till ett som är mer svårläsligt, säger Niklas Halin forskare vid Högskolan i Gävle.

Testpersonerna fick läsa både i tystnad och med bakgrundsprat, med text skriven i Times New Roman eller i det mer svårlästa typsnittet Haettenschweiler. En av uppgifterna gick ut på att läsa och förstå texten för att hitta fel i den. Dessutom undersökte man hur mycket information man kommer ihåg i den text man just har läst.

I båda experimenten presterade testpersonerna bättre när de läste texterna med det mer svårlästa typsnittet.

– Vi fann att när vi adderade de svårlästa teckensnitten så hände det något, det verkar som att uppmärksamheten låstes kring det momentet och att ens förmåga att fokusera med uppgiften då bibehålls.

Forskarna konstaterar att resultaten skulle kunna hjälpa personer som har koncentrationssvårigheter i kontorslandskap eller skolmiljö, men att det behövs mer forskning för att se om det är en hållbar teknik.

– Den generella slutsatsen är, att när man behöver fokusera på en uppgift och befinner sig i en bullrig miljö kan det vara en fördel, i alla fall i ett kortare perspektiv, att öka svårighetsgraden på uppgiften då det gör att man måste koncentrera sig mer när man läser.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste