Svårt att jobba ostört i öppet kontorslandskap

Arbetsmiljö 44 procent av dem som sitter i öppna kontorslandskap har svårt att jobba ostört. Det visar Vasakronans jobbarometer.

Svårt att jobba ostört i öppet kontorslandskap
Free images

Över 2 000 svenskar mellan 18 och 65 år har deltagit i Vasakronans kontorsbarometer. Den visar att det skiljer sig stort mellan olika branscher hur kontoren utformas. Det är vanligast med öppna kontorslandskap inom sektorerna bank, ekonomi och försäkringar samt data och it. Personer som jobbar inom myndigheter och offentlig förvaltning, utbildning och forskning samt vård, hälsa och omsorg sitter däremot oftare i eget kontorsrum och jobbar.

Svårt jobba ostört

Hur kontoren är utformade spelar stor roll, enligt dem som deltagit i kontorsbarometern. Möjligheten att koncentrera sig försämras drastiskt för dem som sitter i öppna kontorslandskap. Totalt uppger var fjärde medverkande i undersökningen att de inte kan jobba ostört men om man ser till den kategori som sitter i öppna landskap är det nära hälften – 44 procent.

Kontorsbarometern visar också att de aktivitetsbaserade flexkontoren där fasta arbetsplatser saknas ännu inte är så vanliga, trots att de är i ropet. Endast 4 procent svarar att de jobbar på en sådan arbetsplats.

Här kan du läsa mer om resultatet och filtrera det utifrån faktorer som ålder, kön och plats.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.