Svårt att växa i en inrutad tillvaro

Det går att skapa ett företagsklimat, som både leder till god lönsamhet för företaget och personlig utveckling för den enskilde medarbetaren.
Det som krävs är en bra ledare.

Företaget äger inte den anställde. Det bara lånar en del av dennes tid. Därför är det viktigt att det också på arbetstid finns utrymme för personlig utveckling. Att finna sin plats i företaget, att utvecklas och hitta utmaningar, samt att tillsammans med andra växa som människa.

Det är ledarens uppgift att locka fram den inneboende energi som finns i alla anställda. Denna energi är en styrka för företaget, som om det bereds plats för den kommer att ge högre produktivitet och bättre ekonomi. Främst handlar det om en stor portion givmildhet från ledarens sida. Inte ett ständigt tagande, vilket allt för ofta är fallet.

Vi människor fungerar nämligen så, att vi först måste få någonting innan vi kan börja ge tillbaka. Om vi aldrig får någonting, kommer livet att bli en evig strävan. Så även i arbetslivet.

Människan i fokus

Genom att överföra mina mångåriga erfarenheter från ideell verksamhet till min roll som företagsledare, har jag varit med om att bygga företag med människan i fokus. Många företag och ledare gör misstaget att se varje individ som en schackpjäs, som man placerar ut på ett inrutat bräde. Detta istället för att se vad varje person bär på för egenskaper. Det är ett slöseri med resurser. Varje människa är unik och bör bli sedd för den man är. Det gäller både privat och på arbetet, samt såväl kroppsligt som psykiskt, andligt och socialt.

Endast om känslan för företaget finns, kan jordmån skapas för utveckling, förnyelse och tillväxt. Finns känslan och den anställde får möjlighet att blomma, kommer denne att ge av sig själv samt av sin inre kraft och kreativitet.

Att hitta sig själv

Att vara en bra ledare är att tjäna andra. Ledaren ska få andra att växa, inte positionerna sig själv. För att kunna tjäna andra och vara givmild, är det bra att först hitta sig själv. Om du vet vem du är, kommer det att påverka dig till att bli mer tydlig som ledare.

Det är viktigt att odla öppenhet inom företaget. Det gör du bland annat genom att gå in och styrka positiva sidor hos medarbetarna och samtidigt skapa utmaningar och visa på problem. På så sätt skapas ett öppnare och mer tillåtande klimat. En bra företagsledare går först, visar på ansvar och är både rak och omedelbar. Om inte ledaren tar den rollen, kommer någon annan i företaget att göra det.

Allas ansvar att växa

Det är viktigt att man på arbetsplatsen vet vad som är tillåtet och inte. Detta ramverk utgör företagets själ och blir grunden till företagets gemensamma etik och moral. I förlängningen kommer detta att leda till tryggare medarbetare, eftersom alla vet vilken inre ton som är tillåten inom gruppen.

Det är allas ansvar att alla i gruppen får växa. Om företagets själ finns i alla medarbetare, kommer en kollektiv mognad att uppstå. Detta leder till att alla tar ansvar för utvecklingen. För att uppnå detta, måste den kollektiva mognaden lyftas fram av företagets ledare. Om alla får chans att utvecklas, kommer hela företaget att växa i takt med det. Ledarens roll är att knyta ihop detta med ekonomisk lönsamhet. Det är en fantastisk utmaning och möjlighet.

Ett inspirerande ledarskap är nyckeln till framgång.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.