Svårt certifiera etik

– Det är en stor skillnad mellan att certifiera kvalitet och etik. Kvalitet är alltid kvalitet, men etik är kulturbetingat och därför svårare.
Konstaterandet kommer från Tore Høifødt på Det Norske Veritas, som i dag är det enda certifieringsföretag i Norden som är ackrediterade att certifiera mot den etiska standarden SA 8000.

SA 8000 står för ”Social Accountability” och är en etisk standard. Den är utvecklad i New York av Council on Economic Priorities Accreditation Agency, CEPAA, i samarbete med till exempel Amnesty, KPMG, University of Texas, Body Shop och olika intresseorganisationer. Standarden är global och täcker alla branscher. Till grund för kraven i SA 8000 ligger FNs deklaration för mänskliga rättigheter, FNs konvention om barns rättigheter samt ILOs konventioner kring arbete och arbetsmiljö. Till detta läggs lokala och nationella lagar som ett företag måste följa.

– Standarden är byggd kring de mest accepterade trafikreglerna i internationell handel, konstaterar Tore Høifødt.

Mest kläder och leksaker

Det Norske Veritas, DNV, har arbetat med standarden sedan 1998 och ackrediterades av CEPAA 1999, som första företag i Norden. De arbetar för stora företag som vill kontrollera hur de sociala och etiska frågorna sköts av deras underleverantörer. Framför allt har de certifierat klädes- och leksaksproducenters leverantörer, mest i Sydostasien. I olika länder är det olika frågor företagen brister i. I till exempel Vietnam är det framför allt barnarbete och säkerhet, i Kina arbetstid och organisationsfrihet.

Att gå in i fabrikerna och fråga arbetarna om deras arbetsvillkor är svårt, upptäckte DNV. I fabrikerna arbetar nästan bara kvinnor, som inte vågar berätta hur situationen är för de främmande män som kommer och inspekterar. Därför har DNV i stället börjat använda kvinnliga inspektörer vid sina kontroller i Sydostasien.

Etik är något kulturellt betingat, och det gör standarden problematisk. Det är inte alltid lätt att komma utifrån och bestämma vad som är rätt och fel i andra kulturer. Tore Høifødt menar att standarden därför kan behöva förtydligas på vissa punkter, till exempel vad gäller barnarbete.

– Hur ska man avgöra att gränsen går mellan att ett barn utnyttjas och att det får lära sig ett hantverk, till exempel vid mattillverkning? frågar Tore Høifødt. Vi måste vara ödmjuka och inse att vi kanske inte hittar den perfekta lösningen, även om situationen blir bättre.

Inga företag i Sverige

Ännu finns det inget företag i Sverige som använder sig av SA 8000 för att certifiera leverantörer. Enligt Tore Høifødt beror det på att standarden är så ung, men han menar att intresset bara kommer att öka.

– Jag tror att opinionen i allt högre grad kommer att ställa krav på att företag uppfyller sociala åtaganden, som att inte använda tvångsarbete, säger han. Redan nu är många företag intresserade av sociala frågor, men de har olika etikregler och saknar certifiering. Då är det svårare att bekräfta sitt etiska arbete.

Egentligen hoppas han på att det ska komma fram en internationell etisk standard, gärna genom ISO. I dag är SA 8000 en av många standarder.

– SA 8000 har inte samma acceptans som till exempel ISO 9000, som alla vet vad det är. SA 8000 är ändå bäst av de standarder som finns, eftersom så många olika intressenter står bakom den. Men vi arbetar för att få till stånd en ISO-standard för etiska frågor, och då kommer element från SA 8000 att ingå i den, säger Tore Høifødt.

Fakta

SA 8000 specificerar minimikrav och/eller kräver redovisning inom

• Barnarbete

• Tvångsarbete

• Hälsa och säkerhet

• Föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal

• Disciplinära åtgärder

• Arbetstid

• Avlöning

• Ledningssystem

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.