Svårt skapa bra ledningssystem

– Att skapa ett ledningssystem för kvalitet är inte svårt! Det svåra är att få det att fungera väl och att göra det inom rimlig tid och med rimlig arbetsinsats.
Det menar Lennart Gidlöf på Swedish Standards Institute, SIS.

Enligt Lennart Gidlöf är ISO 9000 ett bra hjälpmedel i ett företags kvalitetsarbete, oavsett om man har för avsikt att bli certifierad eller om man är ute efter att bli en mer effektiv organisation. Alla de viktiga bitarna för hur man ska arbeta finns med. Men han råder företagen att läsa texterna med en viss distans.

– Standarden ska läsas som en samling goda råd. Det är viktigt att utnyttja de erfarenheter och lösningar som redan tillämpas i organisationen, betonar han.

Lennart Gidlöf menar också att själva certifieringen har flera positiva effekter. Företaget stärker sin marknadsposition med ett certifikat. Han tror också att det kan vara skönt att få gå i mål med en certifiering efter flera år av kvalitetsarbete.

– Men samtidigt är det när det färdiga ledningssystemet är på plats som det verkliga arbetet börjar. Något av det viktigaste är de återkommande granskningarna av att man faktiskt arbetar som man säger sig göra, påpekar han.

Alternativ finns

För små företag utan stora resurser kan det bli problem när en stor kund kräver en certifiering. Men det finns alternativ, menar Lennart Gidlöf. Företaget kan be kunden, till exempel Volvo eller ABB, att själv komma och göra en så kallad andrapartsrevision. Men det bygger på att kunden vill ställa upp och stötta sin leverantör.

Lennart Gidlöf berättar att det finns de som tror att kvalitetscertifiering inte är intressant om 10-15 år.

– Om allt fler arbetar utifrån systemet blir det till slut ett baskrav. I stället för en certifiering blir det viktigt att visa på resultat av kvalitetsarbetet, till exempel genom att mäta kundnöjdhet och leveransprecision.

Fakta

Fakta ISO 9000

ISO 9000 är en internationell standard för kvalitetsarbete. Alla industrier, företag och organisationer kan certifiera sig mot standarden. I Sverige är nästan 5 000 företag certifierade enligt ISO 9000.

Standarden har nyligen reviderats till ISO 9000:2000. Nyheter i standarden är en större betoning på till exempel kundfokus, ledarskap och ständiga förbättringar. Företag som vill fortsätta vara certifierade enligt ISO 9000 har tre år på sig att anpassa sig till den nya standarden.

I Sverige är Swedish Standards Institute, SIS, samlingspunkt för ISO-arbetet. De informerar om ISO och trycker broschyrer.

Så går en certifiering enligt ISO 9000 till

Ett företag kompletterar först sitt ledningssystem med kraven i ISO 9000, och genomför förändringarna i verksamheten. Därefter låter företaget göra en tredjepartsrevision genom att vända sig till ett certifieringsföretag som är ackrediterat av Swedac. De gör en undersökning av företaget. Undersökningen består av planeringssamtal, en förgranskning av ledningssystemet, där den jämförs med ISO 9000 och slutligen en verksamhetsrevision, där de ser om arbetet på företaget verkligen stämmer med standarden. Om företaget uppfyller kraven får det ett certifikat, som måste förnyas med ny revision var sjätte månad.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.