Svensk digitalisering laggar efter

Det svenska samhällets digitalisering ligger bra till i många avseenden – men är sällan i topp. Det visar en ny rapport från Digg (Myndigheten för digiatal förvaltning).

Svensk digitalisering laggar efter
Det är framförallt inom offentlig sektor som svensk digitalisering tappar mark. Foto: StockAdobe

Det är i en samlad analys av olika digitaliseringsområden som Digg konstaterar att att Sverige sällan går i bräschen gällande utveckling och förbättring. Rapporten är en del av ett regeringsuppdrag som ska ge en övergripande bild av digitaliseringen i Sverige utifrån målen för digitaliseringspolitiken, och det är tredje året i rad som Digg genomför analysen.

– Årets analys visar att Sverige generellt sett ligger långt fram i internationell jämförelse när det gäller digitalisering. Men vi är sällan föregångare och det vi ser är att andra länder börjar komma i kapp och även gå om oss inom vissa områden, berättar Arvid Perbo, analytiker på Digg som är huvudansvarig för rapporten.

Näringslivet höjer resultatet

Bäst presterar Sverige inom området innovation, och då är det framför allt näringslivet som sticker ut. Detsamma gäller hög digital intensitet, det vill säga användning och integrering av digital teknik. Där ligger svenska företag sammantaget högst i Europa. Användningen av avancerade molntjänster är ett exempel där Sverige hamnar på förstaplats, men i användning av AI och Big Data ligger bland annat Danmark, Finland och Nederländerna steget före.

Analysen visar också att den digitala kompetensen bland svenskarna generellt står sig väl i internationella jämförelser, men också att en relativt stor del av befolkningen saknar grundläggande digital kompetens.

– Både företag och myndigheter vittnar om stora svårigheter att hitta den it-kompetens som de behöver, fortsätter Arvid Perbo.

Långsam offentlig sektor

En annan av Sveriges utmaningar är bristande bredbandsinfrastruktur.

– Det är framför allt inom 5G-täckningen som Sverige har halkat efter, vilket bland annat beror på leveransproblem av 5G-utrustning och att 5G-auktionen försenades. Nu har utbyggnaden kommit igång ordentligt, så det är mycket troligt att gapet snart kommer att minska, förklarar Arvid Perbo.

Inom offentlig sektor går den digitala utvecklingen långsammare i Sverige än i flera andra länder. Dessutom är leveransen av digitala offentliga tjänster ojämnare jämfört med andra toppresterande länder.

– I EU-kommissionens mätning av viktiga offentliga tjänster som avser digital åtkomst inom nio livshändelser, lever Sverige endast upp till målet inom fyra av livshändelserna just nu. Det finns med andra ord många situationer där svenskarna fortfarande behöver utföra vardagliga ärenden via exempelvis telefon eller blankett, säger Arvid Perbo.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.