Svensk robotdocent leder stor EU-satsning på ai

Forskning EU-kommissionen satsar 500 miljoner kronor på forskning inom på artificiell intelligens för att öka kapaciteten inom ai-forskningen i Europa. Fredrik Heintz, biträdande professor vid Linköpings universitet ska leda ett av fyra forskningsnätverk som ska jobba med pålitligt ai.

Svensk robotdocent leder stor EU-satsning på ai
Fredrik Heintz, Linköpings Universitet, en av Sveriges främsta robotforskare ska leda ett europeiskt forskningsnätverk. Foto: Anna Nilsen, Linköpings universitet.

EU-kommissionen har fattat beslut om fyra forskningsnätverk som ska stärka europeisk forskning inom artificiell intelligens. Ett av de fyra nätverken koordineras och drivs av Fredrik Heintz, biträdande professor och ai-forskare vid Linköpings universitet.

Fakta

Fredrik Heintz

Fredrik Heintz, Linköpings Universitet.
  • Är docent och lektor vid Institutionen för Datavetenskap vid Linköpings universitet.
  • Är ordförande i Svenska AI-sällskapet, föreståndare för forskarskolan inom Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) med mer än 120 doktorander, medlem i EU-kommissionens High Level Expert Group on AI.
  • Hans forskningsområden är artificiell intelligens och autonoma system. Han är också väldigt aktiv i utbildningsfrågor kopplat till införandet av programmering i grundskolan samt utbildning och fortbildning inom AI.

Nätverket som ska drivas från Linköpings Universitet heter Tailor och ska lägga den vetenskapliga grunden för pålitlig artificiell intelligens.

– Vi vill inte ha vilken ai som helst, utan en ai som vi kan lita på. Det handlar om stora forskningsfrågor som vi behöver breda samarbeten för att kunna ta oss an, säger Fredrik Heintz i ett uttalande.

Fyra viktiga områden

Han är också är medlem i EU-kommissionens expertgrupp inom ai och föreståndare för WASP forskarskola som är en satsning som drivs av Wallenberg.

Total har EU avsatt 50 miljoner euro för att bygga upp nätverk inom fyra för ai-forskningen viktiga områden. Det övergripande målet är att öka kapaciteten för ai-forskning i Europa. Satsningen förväntas också lägga grunden för kommande utlysningar.

Det nätverk som koordineras och leds av Fredrik Heintz, Tailor, är ett nätverk av excellenta forskningscentrum som fokuserar på de vetenskapliga grunderna för pålitlig artificiell intelligens, Tailor står för Foundations of Trustworthy AI – integrating learning, optimisation and reasoning.

Stort intresse att delta

Intresset att vara med i nätverket har varit stort och över 130 universitet och organisationer har ansökt om att få vara med.

– Vi är i dag 55 partner från 20 länder, de flesta är forskningscentrum men även några stora europeiska företag och organisationer är engagerade. Vid urvalet tittade vi på kvalitet, men försökte också hitta en balans av medverkande med olika teknisk kompetens och från olika länder, säger Fredrik Heintz.

Han menar att det finns många forskningscentrum som bedriver bra ai-forskning och de flesta av de intressenter som inte kom med i själva nätverket ändå är med som medlemmar så att de kan delta i mindre projekt och utbyten.

– Vi vill lägga en bred, vetenskaplig grund för en pålitlig ai, säger Fredrik Heintz.

Fyra olika projekt

Förutom projekt Tailor, beviljades även finansiering av nätverk för forskning kring ai som förstärker den mänskliga intelligensen, HumanE-AI-Net, samt ett nätverk för artificiell intelligens och media, AI4Media. Även det projektet handlar det om pålitlig ai som följer europeiska etiska normer. Det fjärde projektet, som ligger utanför CLAIRE-samarbetet, är ett nätverk för forskning inom maskininlärning.

– Alla fyra nätverken hanterar forskningsfrågor som inte någon enskild organisation klarar av att utföra, vi behöver breda samarbeten och vi jobbar aktivt för att hitta bra samarbetsformer med alla nätverken, säger Fredrik Heintz.

 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.