Svensk strategi för standardisering

Standard Med hjälp av en nationell standardiseringsstrategi ska svenska företags konkurrenskraft stärkas.
– Vi är ett litet land och är exportberoende. Vi har skapat en nationell strategi runt standardisering för att få ut en bättre effekt, säger Lorentz Engström, ordförande i Sveriges standardiseringsförbund.

Svensk strategi för standardisering

Tyskland har en, likaså USA och Kina. Flera stora exportländer har skapat standardiseringsstrategier och lyckats positionera sig – till exempel Sydkorea som har blivit ett framgångsrikt telekomland. Det var bakgrunden till att Sveriges standardiseringsförbund, en samarbetsorganisation för SIS, SEK (Svensk Elstandard) och ITS (Informationstekniska standardiseringen) drog igång arbetet med att skapa en svensk standardiseringsstrategi.

– Vi hade ett brett anslag och ville ha stor delaktighet och samförstånd. Vi började med att identifiera ett antal myndigheter och organisationer och gjorde ett 30-tal djupintervjuer. Sedan hade vi en workshop med ett 50-tal företag. Till slut skickade vi ut strategin på remiss och fick svar från ett 70-tal företag, säger Lorentz Engström.

Tre fokusområden

Resultatet är en strategi med tre pelare, tre fokusområden, för att vässa den svenska konkurrenskraften. De tre pelarna är proaktivitet och fokus, tillgängligt och användbart samt kunskap och engagemang. Under de tre pelarna finns flera delmål – ett sådant är att globala standarder ska vara förstahandsalternativet för svensk standardisering.

– Där sa remissinstanserna väldigt tydligt att det är den globala standarden som gäller – för den ger oss marknadstillträdet, säger Lorentz Engström.

Ett annat delmål är att det ska vara enkelt att få tillgång till, förstå och använda standarder.

Hoppas det gör nytta

Strategidokumentet är nu överlämnat till handelsminister Ewa Björling och Lorentz Engström hoppas att det ska kunna göra nytta ute i olika typer av verksamheter.

– Det vi uppmanar till är att ta det här till sig och omsätta det till handlingsplaner. Utifrån det så får vi en spridning på de här bitarna. Vi kan inte gå ut själva och styra, det här är något som respektive företag, organisation och myndighet måste ta till sig.

Här hittar du hela strategin.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.