Svensk tillverkningsindustri tveksamma till AI

AI Intresset för artificiell intelligens fortsätter vara stort bland svenska bolag. Tillverkande företag ställer sig däremot mer avvaktande till tekniken. Enligt en undersökning överväger en av fyra företagare inom tillverkning att integrera AI.

Svensk tillverkningsindustri tveksamma till AI
Foto: Adobe Stock

Svea Banks senaste undersökning visar att allt fler svenska företagare börjat omfamna AI i sin verksamhet. Även om intresset för AI finns inom tillverkningsindustrin så ökar den inte i lika snabb takt som svenska bolag i stort. En av fyra företagare inom tillverkning överväger att integrera AI i verksamheten, medan rikssnittet ligger på var tredje.

Närmare varannan företagare inom tillverkningsindustrin, 48 procent, uppger att de helt enkelt inte ser nyttan med tekniken medan 24 procent svarar att de saknar den kompetens som krävs.

Knapp tredjedel tror inte att det gör skillnad

På frågan hur företagare inom tillverkningsindustrin tror att organisationen skulle påverkas under en femårsperiod av att integrera AI uppger 45 procent att de skulle behöva utbilda sin personal. Samtidigt tror 13 procent att det skulle innebära färre anställda medan 28 procent svarar att det inte skulle göra någon skillnad alls.

– AI-tekniken har stor potential hos tillverkande företag. Inte minst inom området produktutveckling som resultatet bekräftar. Det finns även en hel del administration och repetitiva arbetsuppgifter där AI kan göra stor skillnad. Att vidareutbilda personal och se till att rätt kompetens finns bör därför hamna högt på agendan hos företagare inom tillverkning, säger Ulrika Fornander, affärsområdeschef på Svea Bank, i ett pressmeddelande.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.