Svenska chefer anser sig vara otydliga

Varannan svensk chef tycker inte att medarbetarna tar sitt ansvar. Och själv tycker cheferna att han eller hon är otydlig i sin ledarstil, konflikträdd och förhalar obehagliga beslut. Det visar en ny undersökning genomfört bland över 1 000 chefer i svenska företag.

I undersökningen har cheferna fått bedöma hur de ser på sig själva, sitt arbetssätt och sina medarbetare. Bland annat beskriver de den svenska ledarstilen som otydlig, konflikträdd demokratisk, konsensusdriven och kommunikativ. En klar majoritet av cheferna, 63 procent, säger sig vilja bli en tydligare chef. Som skäl till varför de otydliga i sitt sätt att leda, uppger var femte att de är rädda för att uppfattas som oempatiska och att medarbetarna ska tappa motivationen. Några saker som pekar på ett otydligt ledarskap är att 53,9 procent förhalar obehagliga beslut.

Cirka var fjärde chef uppger att det är svårt att ställa krav på medarbetarna och nästan varannan chef stör sig på att medarbetarna inte tar sitt ansvar. 1070 personer deltog i undersökningen som är gjord av Kompetensgalan. Majoriteten var mellan 40 och 50 år, ytterst ansvariga eller ingick i ledningsgruppen, samt arbetade på ett företag med fler än 250 anställda.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.